ARGOs flotte resultat giver igen penge tilbage til kunderne

Året 2021 giver et bedre resultat end forventet for ARGO, og derfor sender affalds – og energiselskabet nu igen penge tilbage til kunderne. Det samme skete i 2019.

Affalds- og energiselskabet ARGO er som andre virksomheder tæt på at kunne opgøre sit resultat for 2021. ARGOs bestyrelse kan konstatere, at det økonomiske resultat for specielt Roskilde Kraftvarmeværk ser ud til at blive væsentligt bedre end budgetteret. Det skyldes dels, at kraftvarmeværket har haft høje indtægter fra salg af elektricitet på det frie el-marked, og dels at anlægget har kørt meget stabilt. Eftersom ARGO er et non-profit-selskab, har bestyrelsen besluttet at lade det gode resultat komme kunderne til gode med tilbagevirkende kraft. Derfor har bestyrelsen på sit møde den 7. december 2021 besluttet at nedsætte både prisen for aflevering af affald til kraftvarmeværket og prisen for fjernvarme. Det endelige resultat for 2021 kendes ikke endnu, men det skønnes på nuværende tidspunkt, at taksten for aflevering af dagrenovation og småt erhvervsaffald kan nedsættes med 52 kr./ton (fra 420 kr./ton til 368 kr./ton) for hele 2021, svarende til en nedsættelse på mere end 12%.  Varmeprisen skønnes at kunne nedsættes med omkring 8%. ARGO sælger al sin fjernvarme til transmissionsselskabet VEKS I/S, som sælger varmen videre til de selskaber, som fordeler varmen til fjernvarmeforbrugerne.

– Når det går godt for ARGO, skal kunderne også kunne mærke det, og det er årsagen til, at vi har valgt at nedsætte priserne for aflevering af affald til kraftvarmeværket med tilbagevirkende kraft. Vi har igen i år opnået nogle af landets laveste affaldstakster, fortæller bestyrelsesformand Niels Hörup.

ARGOs direktør Trine Holmberg fortæller desuden, at udover det gode selskabsøkonomiske resultat bidrager ARGO også på et mere overordnet plan.

– Vi forventer at betale over 150 mio.kr. i afgifter til statskassen i 2021, og desuden har tidligere erfaringer vist, at kraftvarmeværkets udnyttelse af restaffald fra udlandet medfører en samlet CO2-besparelse – for eksempel ca. 60.000 tons CO2 i 2020.

Yderligere informationer
Spørgsmål kan rettes til direktør Trine Lindegaard Holmberg på mobil 2928 8844 eller mail tlh@argo.dk