ARGOs flotte resultat giver penge tilbage til kunderne

BEDRE RESULTAT END FORVENTET: Året 2019 gav et bedre resultat end forventet for ARGOs kraftvarmeværk i Roskilde, og derfor sender ARGO nu penge tilbage til en lang række kunder. Affalds- og energiselskabet ARGO er som andre virksomheder i gang med at opgøre sit resultat for 2019. Selskabet kan endnu en gang konstatere, at ARGOs kraftvarmeværk har en sund og robust økonomi, og har givet overskud igennem en årrække.

I december 2019 kunne ARGOs bestyrelse konstatere, at det økonomiske resultat for kraftvarmeværket ville blive væsentligt bedre end budgetteret for 2019. Det skyldes dels, at kraftvarmeværket har haft høje indtægter fra salg af elektricitet på det frie el-marked, og dels at anlægget har kørt meget stabilt. Eftersom ARGO er et non-profit-selskab, besluttede bestyrelsen at lade det gode resultat komme kunderne til gode. Derfor nedsættes prisen for aflevering af affald til kraftvarmeværket med tilbagevirkende kraft for hele 2019. Helt konkret betyder det, at taksten for aflevering af dagrenovation og småt erhvervsaffald nedsættes med 55 kr./ton (fra 420 kr./ton til 365 kr./ton) for hele 2019, svarende til en nedsættelse på mere end 10%. Alle affaldskunder som har leveret mere end to ton til kraftvarmeværket i 2019, modtager derfor en kreditnota. ARGO tilbagebetaler på den måde knap 12 mio. kr. til samlet set cirka 250 forskellige kunder.

– Når det går godt for ARGO, skal vores kunder også kunne mærke det, og det er årsagen til, at vi har valgt at nedsætte priserne for aflevering af affald til kraftvarmeværket med tilbagevirkende kraft. Vi har dermed i 2019 opnået en af landets laveste priser, fortæller bestyrelsesformand Niels Hörup.

ARGOs direktør Trine Holmberg fortæller desuden, at udover det gode selskabsøkonomiske resultat bidrager ARGO også på et mere overordnet plan.

– Vi har i 2019 betalt 148 mio.kr. i afgifter til statskassen, og desuden har tidligere erfaringer vist, at kraftvarmeværkets udnyttelse af restaffald fra udlandet medfører en samlet CO2-besparelse – fx var besparelsen i 2018 cirka 28.000 tons CO2.

Yderligere informationer Spørgsmål kan rettes til direktør Trine Lindegaard Holmberg på telefon 46 34 75 15 eller mail tlh@argo.dk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fakta om ARGO ARGO er landets tredjestørste affalds- og energiselskab og er ejet af ni kommuner, Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns. ARGO driver kraftvarmeværket ’Energitårnet’ i Roskilde, 14 genbrugspladser, to genbrugsbutikker, et genbrugsanlæg og et miljøcenter. Derudover er ARGO medejer af Afatek A/S og Dansk RestproduktHåndtering A.M.B.A