Forløb for børnehaven

God energi i børnehaven

5-6 år – Energitårnet

Max 12 børn
Varighed: 1 time og 15 minutter

Vi følger restaffaldet, fra børnene smider det i skraldespanden, til det løftes ind i ovnen i Energitårnet. Vi ser skraldebilerne læsse affaldet af og kigger ind i ovnen, hvor affaldet brænder.

Formål med besøget

  • At børnene ser, hvad der sker med deres restaffald
  • At børnene bliver motiveret til at sortere deres affald
  • At børnene får en praktisk oplevelse, som de kan huske

Selve besøget

Kort intro som aktiverer børnenes forforståelse for affald.
Rundvisning i anlægget med fokus på aflæsning og forbrænding.

Book besøg

Hvad sker der på genbrugspladsen?

4-6 år – Genbrugspladsen

Varighed: 1,5 time (kortere hvis vejret er dårligt)
Besøget foregår ude, så sørg for påklædning efter vejret

Børnene hjælper med at sortere affald, og med at lægge det i de rigtige containere. Vi kigger også nærmere på nogle af de maskiner, vi bruger på genbrugspladsen.

Formål med besøget

  • At børnene ser, hvad der sker på en genbrugsplads
  • At børnene bliver motiveret til at sortere deres affald
  • At børnene får en praktisk oplevelse, som de kan huske

Selve besøget

Kort intro som aktiverer børnenes forforståelse for affald
Rundvisning på pladsen med fokus på udvalgte affaldsfraktioner

Book besøg

Praktiske informationer

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er iført flade, lukkede sko.
Der skal deltage minimum to voksne, som kender eleverne.

Spisning i forbindelse med besøg

Energitårnet

Der vil som regel være mulighed for at spise formiddagsmad/frokost før eller efter et besøg i Energitårnet. Hvis I har brug for det, skal det noteres, når I booker besøget.

Genbrugspladsen

Det er ikke muligt at spise ved besøg på genbrugspladsen.

Afbud eller andre ændringer

Afbud eller ændringer kan laves direkte gennem linket i den bekræftelsesmail, I modtager, når I booker et besøg.

Hvis I bliver forsinkede på dagen, må I gerne give besked til receptionen på 46347500.