Forløb for indskoling

Hvad sker der med affaldet?

0.-3. klasse – Energitårnet

Varighed: 1,5-2 timer

Vi følger restaffaldet, fra eleverne smider det i skraldespanden, til det løftes ind i ovnen i Energitårnet. Vi ser skraldebilerne læsse affaldet af og kigger ind i ovnen, hvor affaldet brænder.

Formål med besøget

  • At eleverne ser, hvad der sker med deres restaffald
  • At eleverne bliver motiveret til at sortere deres affald
  • At understøtte undervisningen på skolen ved at give eleverne en praktisk oplevelse, som de kan huske

Selve besøget

Intro som aktiverer elevernes forforståelse for affald.
Rundvisning i anlægget med fokus på aflæsning og forbrænding.
Vendespil med billeder fra turen.

Book besøg

Hvad sker der på genbrugspladsen?

0.-3. klasse – Genbrugsplads

Varighed: 1,5 time (kortere hvis vejret er dårligt)
Besøget foregår ude, så sørg for påklædning efter vejret

Eleverne hjælper med at sortere affald og med at lægge det i de rigtige containere. Vi kigger også nærmere på nogle af de maskiner, vi bruger på genbrugspladsen.

Formål med besøget

  • At eleverne ser, hvad der sker på en genbrugsplads
  • At eleverne bliver motiveret til at sortere deres affald
  • At understøtte undervisningen på skolen ved at give eleverne en praktisk oplevelse, som de kan huske

Selve besøget

Intro som aktiverer børnenes forforståelse for affald.
Rundvisning på pladsen med stop ved udvalgte affaldsfraktioner.

OBS: Klassen deles i to hold af hensyn til elevernes indlæring og sikkerhed.

Book besøg

Praktiske informationer

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er iført flade, lukkede sko.
Der skal deltage minimum to voksne, der kender eleverne.

Spisning i forbindelse med besøg

Energitårnet

Der vil som regel være mulighed for at spise formiddagsmad/frokost før eller efter et besøg i Energitårnet. Hvis I har brug for det, skal det noteres, når I booker besøget.

Genbrugspladsen

Det er ikke muligt at spise ved besøg på genbrugspladsen.

Afbud eller andre ændringer

Afbud/ændringer kan laves direkte gennem linket i den bekræftelsesmail, I modtager, når I booker et besøg. Hvis I bliver forsinkede på dagen, må I gerne give besked til receptionen på 46347500.

Sådan finder du vej

Bla bla bbbbbbbb