Forløb for mellemtrin

Affaldsforbrænding og drivhuseffekt

3.-6. klasse – Energitårnet

Varighed: 1,5-2 timer.

Vi spiller teater om affaldets historie og ser affaldet brænde i Energitårnet. Vi følger røgen gennem anlægget og taler med eleverne om CO2-udledning og drivhuseffekt.

Formål med besøget

  • At eleverne ser, hvad der sker med deres restaffald
  • At eleverne forstår, at vi kan minimere mængden af affald til forbrænding gennem affaldssortering
  • At understøtte undervisningen på skolen ved at give eleverne en praktisk oplevelse, som de kan huske

Selve besøget

Introteaterstykke om affaldshåndteringens udvikling i Danmark.
Rundvisning i Energitårnet med fokus på røggassens tur gennem anlægget.
Opsamling med elevtegninger.

Book besøg

Fra affald til varme – nyt forløb

6.-7. klasse – Energitårnet

Varighed: 1,5-2 timer.

Vi ser affaldet brænde i ovnen, og vi fokuserer på hvordan vi opvarmer vand med energien fra affaldet.

Formål med besøget

  • At eleverne ser, hvordan energien fra affaldet kan udnyttes til fjernvarme
  • At eleverne forstår princippet bag varmeveksling
  • At understøtte undervisningen på skolen ved at give eleverne en praktisk oplevelse, som de kan huske

Selve besøget

Kort intro til Energitårnet og fjernvarme.
Rundvisning i Energitårnet med fokus på varmeproduktion.
Eksperiment med varmeveksling.

Book besøg

Affaldshierarkiet og sortering

4.-6. klasse – Genbrugsplads

Varighed: 1,5 time (kortere hvis vejret er dårligt).
Besøget foregår ude, så sørg for påklædning efter vejret.

Vi introducerer eleverne til affaldshierarkiet med særligt fokus på genbrug og genanvendelse. De skal lege en sorteringsleg og kommer rundt på genbrugspladsen.

Formål med besøget

  • At eleverne ser, hvad der sker på en genbrugsplads
  • At eleverne bliver motiveret til at sortere deres affald og genbruge mere
  • At understøtte undervisningen på skolen ved at give eleverne en praktisk oplevelse, som de kan huske

Selve besøget

Intro til affaldshierarkiet.
Rundvisning på pladsen med stop ved udvalgte affaldsfraktioner.
Affaldssorteringsleg.

OBS: Klassen deles i to hold af hensyn til elevernes indlæring og sikkerhed.

Book besøg

Praktisk information

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er iført flade, lukkede sko.
Der skal deltage minimum to voksne, der kender eleverne.

Spisning i forbindelse med besøg

Energitårnet

Der vil som regel være mulighed for at spise formiddagsmad/frokost før eller efter et besøg i Energitårnet. Hvis I har brug for det, skal det noteres, når I booker besøget.

Genbrugspladsen

Det er ikke muligt at spise ved besøg på genbrugspladsen.

Afbud eller andre ændringer

Afbud/ændringer kan laves direkte gennem linket i den bekræftelsesmail, I modtager, når I booker et besøg. Hvis I bliver forsinkede på dagen, må I gerne give besked til receptionen på 46347500.