Specialskoler

Individuelt tilrettelagt forløb

0.-10. klasse – Energitårnet

Varighed: 1-1,5 time.

Vi tilrettelægger besøget sammen med jer, så vi bedst muligt rammer netop jeres elevgruppe. Skriv lidt om jeres ønsker, når I booker besøget. Vi ringer til jer, når vi nærmer os dagen for besøget.

Formål med besøget

  • At eleverne ser, hvad der sker med deres restaffald
  • At eleverne forstår, at vi kan minimere mængden af affald til forbrænding gennem affaldssortering
  • At understøtte undervisningen på skolen ved at give eleverne en praktisk oplevelse, som de kan huske

Selve besøget

Kort intro
Rundvisning i Energitårnet
Opsamling/aktivitet

Book besøg