Energitårnet

Det er muligt at besøg en af ARGOs 13 genbrugspladser. De ligger i følgende kommuner: Kalundborg, Roskilde, Lejre, Køge og Stevns.

Alle besøg starter med en kort introduktion til ARGOs arbejde med affald, inden vi går en tur i Energitårnet. Ruten i Energitårnet varierer afhængig af alderstrin, og er således tilpasset fokus i det enkelte forløb.

For indskolingsklasser vil der være fokus på, hvad der sker med restaffaldet, og hvad der er tilbage, når affaldet er brændt.

På mellemtrinnet fokuserer vi på udviklingen fra skrald i gaderne og lossepladser til den nuværende energiudnyttelse af affaldet. Vi ser også på sammenhængen mellem affaldsforbrænding med øget drivhuseffekt.

Med udskolingseleverne handler et besøg om vores energiproduktion. Vi kigger på hvordan affald kan blive til strøm og fjernvarme, men fortæller også eleverne om nogle af de aktuelle udfordringer, der hører med til at brænde affald.

For besøgende fra ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og foreninger er fokus på affaldshierarkiet, cirkulær økonomi og bæredygtighed.

Et besøg varer 1½-2 timer.

Book dit besøg i Energitårnet

Genbrugspladser

Alle besøg starter med en kort introduktion til ARGOs arbejde med affald, inden vi går en tur ud på pladsen. Ruten på pladsen varierer afhængig af alderstrin, og er således tilpasset fokus i det enkelte forløb.

For børnehaver og indskolingsklasser vil der være fokus på, hvad en genbrugsplads egentlig er. Vi leger find-5-fejl ved nogle af containerne, og eleverne hjælper med at sortere noget affald.

På mellemtrinnet fokuserer vi på affaldshierarkiet, særligt på forebyggelse af affald og genbrug. Vi laver også en sorteringsleg med eleverne.

For udskolingseleverne handler et besøg om de ressourcer der ”gemmer sig” i affaldet. Især med fokus på elektronikaffaldet.

For besøgende fra ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og foreninger er fokus på affaldshierarkiet, cirkulær økonomi og bæredygtighed.

Et besøg varer cirka 1½ time.

Book dit besøg på genbrugspladsen