Bortskaffelsen af mink er nu veloverstået

De danske affaldsenergianlæg har nu brændt det sidste læs minkmasse fra gravene i Nr. Felding og Kølvrå. I alt er 27.371 ton opgravede mink, jord og kalk (minkmasse) modtaget og energiudnyttet på affaldsenergianlæg i Danmark.

Regeringen indgik sammen med en række af Folketingets partier en aftale om opgravning og bort-skaffelse af mink ved Karup og Holstebro den 20. december 2020. Denne forligsaftale har sat rammen for, at minkene skulle være bortskaffet medio juli i år. Affaldsenergiselskabet Energnist har sammen med affaldsselskabet Nomi4s stået for at sikre tilstrækkelig forbrændingskapacitet.

”Den opgave, vi er blevet anmodet om at løse af Fødevarestyrelsen inden for den svære tidsramme, er muliggjort og opfyldt på grund af de danske affaldsenergianlæg”, siger Poul Kristensen, direktør i affaldsenergiselskabet Energnist. ”Energnist og Nomi4s har udbudt en stor andel af mængden til for-brænding og har herved fået bistand fra en række andre danske anlæg. Kun sammen med denne eks-tra kapacitet og anlæggenes store fleksibilitet har det været muligt at løse opgaven inden for den besluttede tidsramme”.

Ekstra overvågning og løbende justering
Forbrændingen af mink har generelt nødvendiggjort øget overvågning og løbende justering af for-brændingsprocessen på anlæggene. I alt er der kørt 27.371 ton minkmasse til forbrænding herfra 15.164 ton fra Nr. Felding og 12.207 ton fra Kølvrå.

Det har været en særlig opgave for affaldsenergianlæggene, der har krævet ekstra arbejde afhængig af anlæggets opsætning og den procentvise mængde af minkmasse i forhold til øvrigt affald. Derimod har det overrasket positivt, at lugtgenerne fra forbrændingsanlæggene har været minimale.

”For at sikre en fuld forbrænding af minkene har det været nødvendigt at blande minkmassen med det øvrige affald, idet jord og kalkindholdet har været anseeligt i den modtagne mængde. Som bekendt er jord ikke det, der brænder bedst, hvilket har medført ekstra håndtering i modtagesiloen, hvor opblandingen af affald sker ved hjælp af kraner”, forklarer Hans Block, direktør i Nomi4s.

Kontaktoplysninger:
Poul Kristensen, direktør Energnist, pok@energnist.dk, tlf. 20 69 60 56
Hans Bloch, direktør Nomi4s, HBI@nomi4s.dk, tlf. 30 68 24 60