C4-fællesskabet: Her er vores anbefalinger til en national strategi for CO2-fangst

KRONIK I ALTINGET: Der er behov for en ambitiøs plan for fangst, lagring og udnyttelse af CO2. Potentialet er enormt, og CO2-fangst kan blive afgørende for, om Danmark når det tårnhøje klimamål i 2030 på en omkostningseffektiv måde, skriver direktører for København største energiselskaber.

Hovedstadens største energivirksomheder opfordrer regeringen til en ambitiøs national strategi for fangst, lagring og anvendelse af CO2. Hvis rammerne kommer hurtigt på plads, kan der potentielt leveres omkring tre millioner tons årlige CO2-reduktioner. Det svarer til cirka 43 procent af de samlede CO2-udledninger fra personbiler i Danmark.

Klimaforandringerne kræver handling. Indholdet af CO2 i atmosfæren er på et alarmerende højt niveau, faktisk det højeste i 800.000 år. Internationalt, nationalt og kommunalt giver den globale opvarmning anledning til bekymring.

Der søges med rette efter løsninger, der kan skabe markante CO2-reduktioner, og som kan være med til at indfri den ambitiøse danske 70 procent-målsætning i 2030.

Læs hele kronikken ved at klikke her

 

https://www.altinget.dk/energi/artikel/energiselskaber-i-faelles-opraab-til-politikerne-kom-med-en-ambitioes-plan-for-co2-fangst