Destruktion af raske mink

TILSAGN OM SAMFUNDSOPGAVE: Flere affaldsanlæg i Danmark har modtaget henvendelse fra Fødevarestyrelsen med anmodning om at bistå med forbrænding af mink, som i disse dage bliver aflivet, som følge af sundhedsmyndighedernes Covid-19 risikoindsatser. ARC i København, ARGO i Roskilde og Vestforbrænding i Glostrup har også modtaget denne henvendelse og har torsdag over for myndighederne bekræftet, at de medvirker til løsning af opgaven.

Det er en samfundsopgave, som alle tre selskaber gerne vil bidrage med på en sådan måde, at det er forsvarligt og kan udføres uden risiko for medarbejdere eller borgere. Det er vigtigt at pointere, at der alene er tale om såkaldte ”grønne mink”, dvs. mink som ikke er smittede med Covid-19.

Modtagelsen af minkene vil ske over en forventet periode på tre uger, og mængderne vil variere fra anlæg til anlæg og i forhold til deres forbrændingskapacitet.

Forbrændingen vil desuden ske under samme kontrollerede vilkår, som forbrændingsprocesserne normalt foregår under med myndighedsgodkendelser. Minkene vil blive destrueret senest 24 timer efter modtagelse.

På anlæggene arbejdes der lige nu intenst på at kunne modtage minkene sikkert og med den nødvendige logistik eksempelvis på modtageplads, med bemanding, opbevaring i silo før forbrænding og håndtering af slagger.

For at undgå krydskontaminering skal alle køretøjer og containere, der bliver læsset med døde mink, rengøres.

Det er endnu ikke aftalt, hvornår anlæggene modtager de første lastvogne og containere, men det forventes at ske inden for de næste 24 timer.

Afsender: Vestforbrænding, ARC & ARGO