Ekstern omtale af ARGO

ARGOs genbrugsanlæg i Gadstrup har fået ny ejer

ARGOs genbrugsanlæg i Gadstrup er blevet opkøbt af Urbaser for 36 mio. kr. med officiel overtagelse allerede fra 1. juli 2023. Virksomhedsoverdragelsen omfatter aktiver, medarbejdere samt krav om affaldshåndtering frem til 1. januar 2025. Læs hele pressemeddelelsen om overtagelsen i vedhæftede fil.

Sejlivet myte om dit affald: Den må gerne dø

De mange borgere i affaldsselskabet ARGOs ni ejerkommuner er efterhånden rigtig gode til at affaldssortere, men ARGO og kommunerne kæmper med en myte, som bare ikke vil dø.

FART PÅ CO2 FANGST OG BEDSTE RAMMER FOR UDFASNING AF NATURGAS

Fjernvarmesektoren kan og vil spille en rolle i udfasningen af naturgas og den grønne omstilling. Vi skal sætte farten op ambitionerne om CO2-fangst og skabe de bedste rammer for udfasningen af naturgas.

Bortskaffelsen af mink er nu veloverstået

De danske affaldsenergianlæg har nu brændt det sidste læs minkmasse fra gravene i Nr. Felding og Kølvrå. I alt er 27.371 ton opgravede mink, jord og kalk (minkmasse) modtaget og energiudnyttet på affaldsenergianlæg i Danmark.

Klar til minkafbrænding efter vellykkede test: Men de afgør det ikke selv

SJÆLLANDSKE MEDIER:, ARGO i Roskilde har over weekenden brændt mink af. Det skete som en test, for at finde ud af, om ARGO skal byde på opgaven med at få brændt de mange mink af, som er ved at blive gravet op i Jylland, efter at de i et halt års tid har ligget gravet ned.

Butikker bange for ARGO: Stank over hele Østbyen

Artikel fra Roskilde Avis: Ejeren af Hobbyland på Navervej, Steen Christensen, frygter at en ny udbygning hos naboen på forbrændingsanlægget ARGO yderligere vil forværre stanken af affald over hele Østbyen.

Trods bekymring i branchen frygter Argo ikke konkurrenceudsættelse

WASTETECH AF SIMON FREIESLEBEN: »Dødslisten« ser ud til at være borte og begravet, men udsigten til potentiel liberalisering kan ramme særligt nye forbrændingsanlæg hårdt. Argo-direktør Trine Holmberg ser dog optimistisk på fremtiden.

Glad bestyrelsesformand: Argo er reddet!

TV2 LORRY: Det funklende energitårn ved Roskilde står ikke længere til nedrivning. Energistyrelsen har forkastet KLs planer. Energitårnet lyser op i natten i udkanten af Roskilde - og det kommer det også til i fremtiden. For planen om at tage det ud af drift er kasseret.

WasteTech erfarer: Energistyrelsen dumper KL’s »dødsliste«

WASTETECH AF SIMON FREIESLEBEN: I dag bliver myndighedernes vurdering af KL’s plan for tilpasning af affaldsforbrændingskapaciteten præsenteret. Kilder tæt på processen fortæller WasteTech, at planen ikke bliver godkendt og dermed bringes en liberalisering af sektoren igen i spil.

Kommunernes Landsforenings dødsliste over forbrændingsanlæg til lukning er på vej i graven

INFORMATION: Flere myndigheder kritiserer den kommunale liste over de ti affaldsforbrændingsanlæg, som KL har udpeget til lukning. Energistyrelsen ventes fredag at meddele, at KL's liste er underkendt. Hermed vil privatiseringsløsningen fra sidste års klimaaftale for affaldssektoren dukke op igen KL's såkaldte 'dødsliste ' over de ti udvalgte affaldsforbrændingsanlæg, man anbefaler lukket for at leve op til klimaaftalen for affaldssektoren, er på vej til at blive underkendt af de statslige myndigheder.

Frustration over mulig lukning af Energitårnet

SJÆLLANDSKE MEDIER: Hvis det ender med, at Argos kraftvarme­værk i Roskilde skal lukke i 2026, vil det koste dyrt på Holbæk Kommunes CO2-regnskab. Det påpeger John Harpøth (DF), formand for Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg og samt næstformand i Argos bestyrelse. Holbæk er en af de ni medlemskommuner.

Debat: Skæbnedag for ARGO

SJÆLLANDSKE MEDIER: For Roskildes store affaldsforbrændig og fjernvarmeforsyning hos ARGO på Håndværkervej bliver 12. februar en skæbnedag. Begejstringen var ellers stor efter klimavalget i 2019. Nu skulle Danmark reducere 70 pct. i CO2-udledningen fra 2030. Selv Venstre var med på klima-bølgen

Debatmøde om ARGO’s fremtid

SJÆLLANDSKE MEDIER: KL's oplæg er udarbejdet, efter at Folketinget i sommeren 2020 besluttede at reducere mængden af affaldsforbrænding i landet for at mindske forureningen. Derefter blev det overladt til kommunerne selv at finde ud af hvordan - ellers ville opgaven blive 'konkurrence-udsat'.

Miljøstyrelsen: Lukkeliste freder fem af de dårligste affaldsanlæg

INGENIØREN, AF SIMON FREIESLEBEN: Den foreløbige vurdering af KL:s »dødsliste« fra Miljøstyrelsen rejser tvivl om hvorvidt planen sikrer, at det reelt er de mindst miljørigtige affaldsforbrændingsanlæg, der lukkes. Da Kommunernes Landsforening fik til opgave at udarbejde en reduktionsplan, som skulle nedbringe den danske affaldsforbrændingskapacitet med 30 procent var et af kravene fra politikerne, at planen skulle sikre, at »de miljømæssigt dårligste anlæg lukker«.

Bevar Argos Energitårn

ROSKILDE DAGBLAD, AF RENÉ CHRISTENSEN, MF (DF) SJÆLLAND STORKREDS, MILJØORDFØRER: Grøn omstilling: Regeringen vil måske nedlægge et af Danmarks nyeste og mest effektive affaldsforbrændingsanlæg, Argos energitårn i Roskilde. Sagen handler om udmøntningen af den grønne omstilling af affaldssektoren, som regeringen indgik i juni 2020. Aftalen betyder, at Danmark frem mod 2030 skal reducere kapaciteten til affaldsforbrænding med 30 procent. Derfor skal der tages forbrændingsanlæg ud af drift, og det kan ramme Argos energitårn.

Roskilde Byråd: Luk først de gamle forbrændingsanlæg

SJÆLLANDSKE MEDIER: Luk først de gamle forbrændingsanlæg, der forurener mest, og lad os bevare de nyeste anlæg som ARGO i Roskilde, der giver mest energi og forurener mindre. Sådan blev konklusionen fra alle partierne i Roskilde Byråd, der på sit seneste møde diskuterede situationen efter et oplæg om situationen, efter at KL har lavet en plan, der betyder lukning af det moderne anlæg på Håndværkervej i Roskilde.

Debat: Samlet byråd: Vi kommer ikke til at lukke Argo

SN.DK, AF BYRÅDET I ROSKILDE KOMMUNE: »Dødslisten« over forbrændingsanlæg, der bør lukkes inden 2030, mødes af modstand fra et enigt byråd. Selvfølgelig skal vi genanvende mere affald og derfor have færre forbrændingsanlæg. Men vi skal skille os af med de gamle ovne, der sviner mest - ikke et nyt miljøvenligt anlæg som Argo.

Miljøstyrelsen kritiserer »spinkelt grundlag«: Lukkeliste freder 5 af de dårligste anlæg målt på miljø

WASTETECH, AF SIMON FREIESLEBEN: Den foreløbige vurdering af KL’s »dødsliste« fra Miljøstyrelsen rejser tvivl om hvorvidt planen sikrer, at det reelt er de mindst miljørigtige affaldsforbrændingsanlæg, der lukkes.

Aktindsigt afslører: Usikkert hvorvidt »dødsliste« lukker de mindst effektive anlæg

WASTETECH, AF SiIMON FREIESLEBEN: Forsyningstilsynet kalder i sin foreløbige vurdering datagrundlaget bag KL’s lukkeliste for »usikkert og problematisk opgjort«. Ifølge tilsynet kan det have haft betydning for hvilke affaldsforbrændingsanlæg, der nu er lukningstruede.

Forkert med ARGO

ROSKILDE AVIS, Indlæg af John Olsen, Roskilde: Udmeldingen om at lukke ARGO og Norfors i 2026 for at tilpasse affaldsforbrændings kapaciteten på Sjælland giver ikke mening, det er vist fastslået Der findes et mere solidarisk alternativ til at opnå samme målsætning i kapacitets reduktion, men alternativet kræver inddragelse af de politisk stærke kommuner på vestegnen, der ejer Vest forbrænding På ARGO Roskilde, Norfors (Hørsholm anlægget) og Vestforbrænding i Glostrup findes hvert sted et ' ældre' forbrændingsanlæg, som er idriftsat i 1996-98.

Kritik af usikre data bag affaldsbranchens »dødsliste«: Nye anlæg lukkes, gamle bevares

WASTETECH AF SIMON FREIESLEBEN: Hvis KL’s lukkeliste implementeres, så vil de tilbageværende forbrændingsanlæg i 2030 gennemsnitligt være tæt på den traditionelle pensionsalder – og det ældste over 50 år gammelt. Arkitekten bag planen forsvarer grundlaget for rapporten: »Vi har ikke fundet evidens for, at der ikke kan levetidsforlænges«.

Direktør: Realisering af “dødslisten” vil øge CO2-udledningen væsentligt

ALTINGET, KRONIK: Beslutningen om at skære ned for forbrændingskapaciteten bygger på utilstrækkelig eller måske forkert information. Hverken for klimaet eller økonomien giver det nogen mening, skriver Lars Vedel Jørgensen.

Energiordfører: Lukning af energitårn lyder dyr

SJÆLLANDSKE MEDIER: Det er ikke til gavn for hverken klimaet eller miljøet - og så efterlader det en regnin på knap en milliard til skatteyderne. Nogenlunde sådan lød budskaberne, da Affaldsselskabet Argos bestyrelsesformand Niels Hörup torsdag fik virtuelt foretræde for Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg.

Skarp kritik af truende lukning: – En potentiel katastrofe

SJÆLLANDSKE MEDIER: Makværk. Vanvid. Katastrofe. Politisk bestillingsarbejde. En frygtelig proces. Der blev ikke holdt igen med de store ord på tirsdagens virtuelle byrådsmøde, da den særdeles omstridte sag om det lukningstruede Argo-forbrændingsanlæg i Roskilde var på dagsordenen. Særligt måden, som sagen har kørt hen over de ni ejerkommuners hoveder på, har chokeret byrådet. Dertil kommer stor kritik af det analysearbejde, der er grundlaget for, at anlægget nu bliver indstillet til lukning af Kommunernes Landsforening (KL).

Køge vil kæmpe for dødsdømt forbrændingsanlæg

TV2 LORRY: Byrådet i Køge vil arbejde for at undgå lukning af ARGO i Roskilde. Den bebudede lukning af det ikoniske forbrændingsanlæg ARGO i Roskilde har mødt massiv modstand. Nu også fra byrådet i Køge.

Dansk Fjernvarme: Dødslisten bør give anledning til genbesøg af politisk aftale

ALTINGET: DEDATINDLÆG AF KIM MORTENSEN, DIREKTØR, DANSK FJERNVARME: Ønsket om at reducere forbrændingskapaciteten er helt legitimt. Men beslutningen skal tages på et gennemarbejdet grundlag, ikke en tidspresset rapportering, skriver Kim Mortensen.

Flere affaldstransporter får kurs mod hovedstaden

SJÆLLANDSKE MEDIER: 35.000 lastvogne om året med affald kan komme til at fylde op på indfaldsvejene i Storkøbenhavn. Lukker affaldsanlægget Argo i Roskilde, som en analyse fra Kommunernes Landsforening lægger op til, skal affaldet fra ni sjællandske kommuner i stedet transporteres til enten Vestforbrændingen eller ARC, affaldsanlægget med skibakken på Amager.

Køge vil kæmpe for dødsdømt forbrændingsanlæg

LORRY.DK: Byrådet i Køge vil arbejde for at undgå lukning af ARGO i Roskilde. Den bebudede lukning af det ikoniske forbrændingsanlæg ARGO i Roskilde har mødt massiv modstand. Nu også fra byrådet i Køge.

Kommuner kæmper mod » vanvittig « lukning af Energitårnet

SJÆLLANDSKE MEDIERAF Af TINE FASMER OG TOMAS REVSBECH : AFFALD: KL-analyse, der skulle udpege landets mindst effektive og miljørigtige affaldsanlæg, lægger op til at lukke Argos nye og topmoderne affaldskatedral i Roskilde. Sjællandske ejerkommuner sabler analysen ned.

Argo peger på hav af fejl i rapport bag KL’s “dødsliste”: Vil have lukning omgjort

CLEANTECHWATCH AF FREDERIK TIMM BENTSEN: 48 ud af 53 afgørende miljøparametre er ignoreret i rapporten bag KL's liste over nedlukningsegnede affaldsenergianlæg, mener Argo. Nu vil affaldsselskabet, der selv er udpeget til lukning, have Folketinget til at gribe ind.

ARC og Concito vil genåbne affaldsaftale i klimaets navn – politikere afviser

CLEANTECHWATCH: ARC og Concito er nogle af de markante stemmer, som vil genbesøge klimaaftalen for affaldssektoren, så CO2-fangst og -lagring tænkes ind i lukningen af forbrændingsanlæg. V, R og SF afviser, men lover at presse regeringen for hurtigt at få lavet en strategi.

Regeringen vil lukke forbrændingsanlæg – næppe klimaklogt, advarer kritikere

INFORMATION: Folketinget håbede, at det med en klimaaftale for aff aldssektoren i juni havde sikret både mindre afb rænding, mere genanvendelse og en klar klimagevinst. Nu skaber KL’s ’dødsliste’ over anlæg, der bør lukkes, både fornyet strid og tvivl om planen og strategien

Concito om KL’s “dødsliste”: Risikerer at gøre mere klimaskade end gavn

ALTINGET: Q&A: KL's bud på at lukke 10 affaldsforbrændingsanlæg frem mod 2030, vil sætte gang i mere afbrænding af importeret biomasse og tager ikke højde for etablering af CO2-fangst, advarer tænketank.

KL kritiserer nu direkte plan om at lukke affaldsforbrændingsanlæg inden 2030

ALTINGET: Det bliver både dyrt og potentielt også klimaskadeligt at gennemføre den politiske aftale om at reducere kapaciteten til affaldsforbrænding, advarer KL, efter selv at have udpeget anlæg, som skal lukkes.

Vil lukke effektivt forbrændingsanlæg: Regningen kan blive kommunernes

Sjællandske Medier: Affald bliver i stigende omfang genanvendt, og det kommer til at koste en række forbrændingsanlæg livet. Det er aftalt i statens klimaaftale, og det rammer blandt andre anlæg Argos kommuneejede anlæg i Roskilde.

Gode ARGO-menter efterlyses

Sjællandske Medier: Roskildes og Lejres socialdemokratiske borgmestre Tomas Breddam og Carsten Rasmussen slås sammen med partifæller og Venstre-borgmestre fra nabokommunerne for at redde ARGO's moderne og miljøvenlige affaldsforbrænding,

Klimaaftale om affald bør genåbnes

Concito-bloggen, Af Søren Dyck Madsen, seniorkonsulent og Tobias Johan Sørensen, klimaanalytiker. Aftalen risikerer at gøre mere klimaskade end gavn, da en reduktion af affaldsforbrændingen vil blive erstattet med øget brug af biomasse.

Fjernvarmeformand: KL’s dødsliste vil give problemer

Kronik i Altinget: Nedlæggelse af forbrændingskapaciteten øger sektorens udfordringer med at levere grøn varme. Politikerne bør derfor genoverveje deres beslutning, skriver Nils Olsen.

Borgmestre slås for forbrændingsanlæg

SJÆLLANDSKE MEDIER: Roskildes og Lejres socialdemokratiske borgmestre Tomas Breddam og Carsten Rasmussen slås sammen med partifæller og Venstre-borgmestre fra nabokommunerne for at redde ARGO's moderne og miljøvenlige affaldsforbrænding, der alene i domkirkebyen leverer fjernvarme til op mod 25.000 borgere.

ANALYSE: Kan den gordiske affaldsknude bindes op?

Ing.dk (Ingeniøren) 8. januar 2021 Simon Freiesleben Hansen Planen om at lukke ti affaldsforbrændingsanlæg efterlader flere ubesvarede spørgsmål. Hvem skal samle milliardregningen op, hvad skal erstatte affaldsvarmen - og hvad nu, hvis ejerne simpelthen nægter at lukke?

Kommentar: 25.000 KAN HOLDE PÅ VARMEN

Sjællandske Medier: EN NEGATIV NYHED ramte lige før jul Roskilde, og specielt den store del af kommunens indbyggere, som får opvarmet deres bolig med fjernvarme. Det samme gælder en række af vore nabokommuner imod vest syd og øst, der i mindre omfang er koblet til det samme system.

Miljøordfører Mette Gjerskov: Skal ARGO’s energitårn virkelig rives ned?

Roskilde Avis: Skal ARGO virkelig rives ned? Jeg ville virkelig ønske, at jeg havde en krystalkugle, så jeg kunne give svaret på det spørgsmål. ARGO - eller KARA, som vi kaldte det i mange år - har sammen med blandt andet Roskilde Kommune investeret svimlende beløb i at bygge ' Katedralen'.

Debat: Regeringens “dødsliste” lukker ARGO og gambler med vores forsyningssikkerhed!

Sydkysten, Af Torben Hoffman, Medlem af ARGOs bestyrelse Regeringen har besluttet at lukke flere affaldsforbrændingsanlæg, herunder ARGO i Roskilde, som bl.a. har investeret i den nyeste miljøteknologi, og tilbyder den laveste fjernvarmepris i Storkøbenhavn.

DEBAT: Forkert at lukke ARGO’s affaldsforbrænding: Roskildes katedral gavner det globale klima

Når Roskildes store affaldsanlæg, Katedralen brænder europæernes affald, falder den globale udledning af drivhusgasser. Det vil Folketinget desværre lave om på.

Sjællandske kommuner: Vil bevare ARGO’s forbrændingsanlæg

Sjællandske Medier: Alle de sjællandske kommuner, der er med i affaldsselskabet ARGO, er enige om, at det store og miljø-effektive forbrændingsanlæg i Roskilde bør bevares. Det vil de nu forhandle om med Folketinget, der får den endelige afgørelse i sagen.

Roskilde-borgmester Breddam: Slås for ARGO og fjernvarmen

Sjællandske Medier: Roskildes borgmester Tomas Breddam vil slås for at redde den moderne affaldsforbrænding i det store energitårn hos ARGO ved Københavnsvej. Det sørger for en billig og sikker forsyning til kommunens over 10.000 fjernvarme-forbrugere.

Roskildes V-leder: Vanvittigt at lukke vores energitårn

Sjællandske Medier: Når Kommunernes Landsforening nu lægge op til, at Roskildes topmoderne affaldsforbrænding i ARGO's energitårn ved Københavnsvej skal lukkes, er det noget af det mest vanvittige, jeg længe har hørt.

Argo-direktør spår kæmperegning for tidlig lukning

CLEANTECH WATCH, AF FREDERIK TIMM BENTSEN: Ender Argo med at skulle dreje nøglen om inden 2030, som KL lægger op til, vil affaldsselskabet til den tid skylde mere end en halv mia. kr. væk, vurderer direktør, der nu vil kæmpe for Argos overlevelse. "Vi håber, at fornuften vil sejre," siger hun.

Norfors: Vanvittigt at lukke de nye forbrændingsanlæg

Frederiksborg Amts Avis: UDFASNING: I forlængelse af den har KL udarbejdet en plan til Energistyrelsen over de anlæg, der kan lukke for at nå regeringens klimamål til fordel for en øget genanvendelse af affald.

KL klar med dødsliste: ARGO blandt 10 lukningstruede anlæg

WasteTech, af Simon Freiesleben. Kommunernes Landsforening har torsdag meldt ud, at de nu har en plan klar for, hvordan forbrændingskapaciteten kan reduceres med 30 pct. frem mod 2030.

Roskilde-vartegn står til at lukke og slukke – nu raser borgmestre

Lorry, af Anders Malling Beck: Affaldsforbrændingsanlæg i Roskilde og Hørsholm får dødsstødet af Kommunernes Landsforening, som har udpeget de mindst effektive og mindst miljørigtige anlæg til lukning.

Affaldsselskab vil det fejlsorterede erhvervsaffald til livs

WASTETECH AF SIMON FREIESLEBEN: Nye sorteringsanalyser viser, at op mod halvdelen af det erhvervsaffald Argo modtager til forbrænding kan genanvendes. Affaldsselskabet tror på, at op mod 30.000 tons kan reddes fra destruktion og vil frem til og mod 2022 arbejde på at finde løsninger.