ENERGITÅRNET ÅBNER IGEN FOR RUNDVISNINGER

Fredag den 1. oktober er det igen muligt for skoleklasser, foreninger og andre interesse-fællesskaber at komme på rundvisning på Roskilde kraftvarmeværk ’Energitårnet’. Anlæggets mange interessante features og teknologi kan altså igen opleves ’live’, og alle de mange nysgerrige spørgsmål vil blive besvaret af kompetente rundvisere hos ARGO.

Da produktionen af fjernvarme og el er kategoriseret som ’kritisk infrastruktur’, har det været nødvendigt at lukke helt for rundvisninger i perioden med Covid-19. Dette er gjort for at beskytte personalet på anlægget, som drifter det 24 timer i døgnet 365 dage om året, fra at blive smittet. Heldigvis har personalet på kraftvarmeværket været gode til at passe på sig selv, og ARGO har taget de nødvendige forholdsregler, således at anlægget har kørt fint under Covid-19 perioden, og nu igen kan åbne op for besøgende.

– Det har været så trist uden de mange besøgende. Omvendt så gør det kun glæden, for igen at kunne åbne op og vise vores unikke anlæg frem, langt større. Vi ser meget frem til at udbrede viden om kraftvarmeværket, produktionen af fjernvarme, el og de teknologiske løsninger, fortæller Helle Hedegaard, der er rundviser hos ARGO.

Historie, arkitektur, teknologi og produktion
På rundvisningerne kan man høre fortællingen om Energitårnet, som starter med, at Energitårnet bliver sat i drift i 2013-14, om arkitekturen og om den unikke lyssætning på Energitårnet. Derudover kan man få indsigt i produktionen af fjernvarme og el, og om hvordan moderne teknologi og kompetente kræfter i dag leverer nogle af landets laveste fjernvarmepriser.

– Anlægget skal ikke ’kun’ være en produktionsbygning i byen. Det skal også være et udgangspunkt for god læring og oplevelse for borgere, skoleelever og interesserede. Det er vigtigt, at Roskilde Kraftvarmeværk er tilgængeligt, og det kan give gode oplevelser for borgere og erhvervs- og foreningslivet. Med den specielle lyssætning på Energitårnet, som af mange opleves som et pejlemærke i byen, og et flot motiv for specielt pendlere på Holbæk motorvejen i aftentimerne indbyder det også til besøg. Med andre ord, vi glæder os rigtig meget til at vise og fortælle om Energitårnet, fortæller Klaus W. Hansen, vicedirektør i ARGO og med overordnet ansvar for Roskilde kraftvarmeværk.

Sådan booker du en rundvisning
Hvis du som lærer, foreningsrepræsentant eller lignende ønsker at komme på rundvisning i Energitårnet, så skal du klikke dig ind på dette link https://argo.dk/besog-argo/book-rundvisning/ og udfylde felterne. Herefter vil du blive kontaktet af ARGOs skoletjeneste, og eventuelle ændringer i tid/dato fastlægges. Rundvisningen tager en time til halvanden afhængige af spørgelysten.

Har du spørgsmål til selve rundvisningen kan du skrive til ARGOs skoletjeneste på info@argo.dk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ARGO er et affalds- og energiselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner. Der arbejdes efterprioriteringen: Genbrug før genanvendelse før energiudnyttelse før deponering. Mest muligt affald skal genbruges og genanvendes og energiudnyttelsen skal ske miljømæssigt forsvarligt og med størst muligt udbytte i form af el og fjernvarme. ARGO har 160 medarbejdere fordelt på forretningsområderne, genbrugspladser (genanvendelse), genbrugsbutikker, kraftvarmeværk, deponi & administration. ARGO er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne ISO 14.001 og ISO 45.001. ARGO prioriterer arbejdsmiljøet højt og ønsker et trygt og udviklende arbejdsmiljø for medarbejderne.