Deponeringsegnet affald

ARGO driver et miljøcenter i Audebo, hvor privatpersoner og erhverv kan deponere det affald, der kræver særlig behandling.