Vejledning i deklarering af affald

Her finder du en vejledning i, hvordan du deklarerer dit deponeringsegnede affald, inden det afleveres i Audebo miljøcenter