Have- og parkaffald

Modtageregler

Have- parkaffaldet må kun indeholde, grene, græs, blade, stammer og rødder. Det må ikke indeholde hø, halm, hestemøg, plastik, metal, tækkerør fra stråtag, eller andet uorganisk materiale.

Erhvervskunder

Vi modtager have- og parkaffald der består af grene, græs og blade og lignende. Stød og rødder kan afleveres for sig selv som en selvstændig fraktion.

Privatkunder

Privatkunder afleverer deres haveaffald på genbrugspladserne. Derefter afhentes haveaffaldet og køres til Audebo Miljøcenter.

Haveaffald består af grene, græs og blade og lignende. Rødder og stød afleveres for sig selv, på genbrugspladsen.

Behandling

Have- og parkaffaldet kommer til Audebo Miljøcenter, hvor vi knuser det og det omdannes til nye fraktioner, som er kompost, bagharp og biomasse.

Komposten bliver fremstillet ved, at haveaffaldet knuses og lægges i miler. Herefter bliver milerne vandet og vendt, og derved komposteret.  Bagharp bliver kørt ud til de danske landmænd, hvor bagharpen fungerer som jordforbedringsmateriale.  Biomassen energiudnyttes på kraftvarmeværket, hvor det bliver til strøm og varme.

Rødder og stød bliver knust og omdannes til rodflis.

Deklaration kompost 2018
Deklaration bagharp 2018