Krav til genanvendelige fraktioner

Se er hvilke krav der er til de affaldstyper, vi modtager på genbrugsanlægget i Gadstrup