Sådan afleverer du genanvendeligt affald på genbrugspladsen

Hos os er det nemt at aflevere sorteret erhvervsaffald til genanvendelse. Vi scanner din nummerplade, og fakturerer hver måned for antal besøg – direkte i jeres digitale postkasse.

Hvad må jeg aflevere?

Du må aflevere alle typer affald i mindre mængder – på nær madaffald, restaffald og eksplosive stoffer. Så længe du sorterer og afleverer affaldet efter de anvisninger, vi giver i vores sorteringsvejledning og på genbrugspladsen. Det gælder ikke mindst farligt affald og potentielt asbestholdigt affald.

Hvordan gør jeg?

Sorter dit affald korrekt, pak bil eller trailer og kør mod én af vores genbrugspladser. Her scanner vi automatisk din nummerplade ved indkørslen, inden du kører ind og afleverer dit sorterede affald i de rigtige containere. Hver måned fakturerer vi for antallet af gange, din virksomheds biler har benyttet én af vores genbrugspladser. Fakturaen lander direkte i din virksomheds digitale postkasse.

Har du farligt affald?

Før din virksomhed må aflevere farligt affald på genbrugspladsen, skal du udfylde og medbringe en blanket for farligt affald.

Farligt affald

Skal du aflevere asbest?

Arbejdstilsynet har indført nye regler for, hvordan du skal aflevere potentielt asbestholdigt affald på genbrugspladsen.

Sådan gør du

I tvivl om din virksomheds affald?

Slå det op og få svaret i vores sorteringsvejledning.

Måske er du også interesseret i…

Find nærmeste genbrugsplads

Her finder du adresse og åbningstider på alle vores genbrugspladser.

Døgnåben

Kan du ikke nå på genbrugspladsen i åbningstiden? Tilmeld dig Døgnåben.

Sorteringsvejledning

I tvivl om dit affald? Slå det op og få svaret i vores nye sorteringsvejledning.

Farligt affald

Udfyld blanketten til farligt affald, inden du afleverer det.