Har du farligt affald?

Din virksomhed har ansvar for at sortere og aflevere virksomhedens affald korrekt. Det gælder ikke mindst farligt affald. Sådan her gør du:

Udfyld blanket

Inden du afleverer din virksomheds farlige affald på genbrugspladsen, skal du udfylde og underskrive en blanket. Når du har afleveret jeres farlige affald korrekt, underskriver vi blanketten. Den gælder dermed som din dokumentation til kommunen for, at du har afleveret din virksomheds farlige affald korrekt. Har du ikke mulighed for at udskrive og medbringe blanketten, kan vi udlevere den til dig på genbrugspladsen.

Hvad er farligt affald?

Farligt affald er affald, som er sundhedsfarligt, skadeligt for miljøet, brandfarligt, ætsende eller giftigt. Din virksomhed må aflevere op til 200 kilo farligt affald om året på genbrugspladsen. Det kan eksempelvis være:

 • Akkumulatorer
 • Bekæmpelsesmidler
 • Baser
 • Fotokemikalier
 • Kanyler (klinisk risikoaffald)
 • Kviksølvholdigt affald
 • Køler-/sprinklervæske
 • Malingsrester
 • Medicinrester
 • Oliefiltre
 • Organiske opløsningsmidler
 • Spildolie
 • Spraydåser
 • Syrer
 • Usorterede batterier

Skal du aflevere asbest?

Arbejdstilsynet har indført nye regler for, hvordan du skal aflevere potentielt asbestholdigt affald på genbrugspladsen.

Læs de nye regler her

Relateret indhold

Find nærmeste genbrugsplads

Her finder du adresse og åbningstider på alle vores genbrugspladser.

Døgnåben

Kan du ikke nå på genbrugspladsen i åbningstiden? Tilmeld dig Døgnåben.

Sorteringsvejledning

I tvivl om dit affald? Slå det op og få svaret i vores nye sorteringsvejledning.

Asbest

Skal du aflevere asbestaffald? Se de nye regler fra Arbejdstilsynet, inden du kører på genbrugspladsen.