Modtageregler og kontrol

Her finder du reglerne for modtagelse af affald på vores anlæg og genbrugspladser