Ofte stillede spørgsmål – erhverv

Her finder du svar på mange af de spørgsmål, du kan have som erhvervsdrivende når du bruger ARGOs genbrugspladser

Må traktorer, traktorlignende køretøjer mv. overhovedet være på genbrugspladserne?

Ja, så længe de overholder adgangsbestemmelserne, hvor det trækkende køretøj ikke må veje over 3.500 kg.

Jeg har en bil på papegøjeplader/hvide plader - skal jeg betale for at køre ind?

Køretøjer på papegøjeplader, som ejes af en virksomhed, skal som udgangspunkt betale for indkørsel på ARGOs genbrugspladser og bliver derfor automatisk registreret til betaling ved indkørsel.

Hvis du afleverer privataffald i et køretøj med papegøjeplader, skal du kontakte pladspersonalet, som sørger for, at du ikke bliver faktureret.

Afleverer du erhvervsaffald i en bil med hvide nummerplader, skal du henvende dig til genbrugspladsens personale, som vil sørge for, at du bliver faktureret.

Hvad hvis min virksomhed har lejet en bil til aflevering af erhvervsaffald?

Virksomheder der lejer biler og afleverer erhvervsaffald kan IKKE blive fritaget for fakturering.

De har pligt til at henvende sig til personalet og meddele at de afleverer erhvervsaffald.

Regler for boligforeninger

Boligforeninger kan aflevere affald fra private borgere gratis, da borgerne via. deres SKAT allerede betaler for dette.

Boligforeningerne kan IKKE aflevere affald fra fællesområder gratis, da dette bliver betegnet som erhvervsaffald og ikke de private borgeres affald.

Det er muligt for boligforeninger at blive fritaget for fakturering permanent, hvis det aftales at de henvender sig når de afleverer erhvervsaffald. For at kunne blive fritaget permanent, skal man skrive en mail til erhverv@argo.dk.

Regler for flyttebiler og 3x34 biler

Flyttebiler og 3×34 kan kun blive fritaget for fakturering hvis den private borger er med i bilen og meddeler til personalet på Genbrugspladsen at der er tale om privat affald samt fremviser sit sundhedskort som dokumentation for at de tilhører den pågældende Genbrugsplads.

Er den private borger ikke med i bilen kan de IKKE fritages.

Må jeg stadig aflevere klinisk risikoaffald?

Ja, du må aflevere op til 25 kg om året. Inden du afleverer klinisk risikoaffald på din genbrugsplads, opfordrer vi dig til at medbringe blanketten for “bringeordning for farligt affald” i udfyldt stand.

Skal jeg også betale, hvis jeg afleverer elektronikaffald?

Ifølge de sidste nye regler om producentansvar fritages kunder ikke for betaling, såfremt de kun bortskaffer elektronikaffald. Derfor skal du betale 219 kr. + moms for at komme af med dit elektronikaffald.
Bortskaffer du elektronikaffald sammen med øvrigt erhvervsaffald koster det også 219 kr. + moms

Alle apparater med en ledning eller et batteri er elektronikaffald.

Må jeg aflevere erhvervsaffald som gående?

Ja det må du gerne. Du skal dog henvende dig hos pladspersonalet, og fortælle at du afleverer erhvervsaffald. Således bliver du også opkrævet 219 kr. + moms.

Må jeg aflevere affaldet i sorte sække?

Nej, affaldet skal afleveres i gennemsigtige/klare sække, der må ikke afleveres affald i sorte sække, papirsække mv.

Jeg blev i tvivl om, hvorvidt jeg skal betale ved udkørsel, så jeg er kørt ind igen

Hvis du er kørt ud af pladsen og har brug for straks at køre ind igen, skal du henvende dig til personalet, som kan sørge for, at du kun opkræves for én indkørsel.

Jeg vil ikke aflevere mit affald alligevel - bliver jeg stadig opkrævet?

Nej, men du skal henvende dig til personalet, som vil sørge for, at der ikke bliver afsendt giroopkrævning til dig for dette besøg.

Kan jeg få en kvittering på pladsen, så jeg kan huske, hvor ofte jeg har været på pladsen om 3 mdr.?

Genbrugspladsen kan desværre ikke udstede kvitteringer, men når du har fået en opkrævning, er du velkommen til at kontakte vores administration, som kan udskrive en historik til dig.

Hvilket affald må jeg komme med på genbrugspladserne?

Du kan komme med alt affald på genbrugspladserne – dog undtaget dagrenovation og eksplosive stoffer.

Kan jeg betale kontant ved udkørsel?

Nej, betalingen skal ske på et girokort, som udsendes én gang hver måned.

Hvordan har I fundet ud af, at det skal koste 219 kr. + moms?

Det er den udgift, som vi har til at behandle affaldet på den miljømæssigt set bedste måde. Beløbet dækker både behandling, transport og drift af pladsen.

Skal jeg både betale til jer og til kommunen for at komme ind på genbrugspladsen?

Du skal betale til ARGO for at aflevere erhvervsaffald på genbrugspladsen.

Jeg synes, at det er alt for dyrt at betale 219 kr. + moms for at komme ind på genbrugspladsen. - kan jeg undgå at betale?

Dette er et tilbud til dig som virksomhed. Er du erhvervskunde på en af ARGOs genbrugspladser skal du betale 219 kr. + moms pr. gang du afleverer erhvervsaffald.

Miljøministeren har besluttet, at det ikke er en tvungen ordning, så derfor kan du vælge et andet sted at aflevere dit affald, hvis du synes, at det er for dyrt.