Opret en kundekonto

Som erhvervskunde kan du oprette en konto hos os

Inden der ansøges om kundekonto hos ARGO, bemærk da venligst, at dette kun er påkrævet ved indkørsel på Roskilde Kraftvarmeværk og Audebo Miljøcenter. Såfremt du ønsker at besøge en af ARGOs genbrugspladser, faktureres dette automatisk via nummerpladegenkendelse.

ARGOs betalingsbetingelser ved kreditgivning er netto 20 dage. Faktura bliver udsendt 2x månedligt.

ARGO opkræver rykkergebyr på kr. 100 samt tilskriver rente på 0,75 % pr. måned ved for sen betaling.

Betaler en kunde ikke det forfaldne beløb, anmodes kunden om at stille garanti for det til enhver tid forfaldne beløb for fortsat at kunne have konto hos ARGO, i modsat fald vil kontoen blive lukket.

For nye kunder, der ønsker at oprette en kundekonto, er der indført følgende procedure:

Førstegangskunder kan som maksimum opnå et kreditbeløb på kr. 25.000. Betalingsfristen er netto kontant 8 dage. Alternativt kan førstegangskunden oprettes efter de almindelige regler, hvor der gives kredit (netto 20 dage) mod krav om forlods at stille garanti.

Alle nye kunder kreditvurderes via RKI, og har RKI anmærkninger, er det ikke muligt at få en konto hos ARGO.

Vi overvåger vores eksisterende kunder i RKI, og har RKI anmærkninger, er det ikke muligt at stifte gæld hos ARGO.

Udfyld nedenstående elektroniske blanket og tryk “Send”.

    Felter markeret med *skal udfyldes