Roskilde kraftvarmeværk

På kraftvarmeværket energiudnytter vi det affald, som ikke kan genbruges eller genanvendes.

Adresse 
Håndværkervej 70
4000 Roskilde

Telefon: 46 34 75 00
Fax: 46 34 75 10

Åbningstider
Mandag til fredag* 06:00-15:30**
Lørdag (kun dagrenovation) 06:00-12:00

* Biomasse kan kun afleveres mandag – torsdag kl. 07:00-15:00 og fredag kl. 07:00-14:00
** Kontantkunder kan kun aflevere affald mandag – torsdag i tidsrummet 07:00 – 15:00 samt fredag i tidsrummet 07:00-14:30

På kraftvarmeværket i Roskilde energiudnytter vi det affald, som ikke kan genbruges eller genanvendes. Her kan du komme af med din virksomheds forbrændingsegnede affald samt kreosotbehandlet træ, som bliver omsat til elektricitet og fjernvarme.

Det er også muligt at benytte vores omlastefaciliteter på Audebo Miljøcenter, hvor forbrændingsegnet affald omlastes og transporteres videre til kraftvarmeværket.

Her på siden kan du finde oplysninger om, hvad du skal være opmærksom på, når du afleverer affald til energiudnyttelse samt kraftvarmeværkets modtageregler og priser.

Bemærk, at du skal være oprettet som kunde for at aflevere erhvervsaffald på kraftvarmeværket.

Åbningstider jul og nytår

Kraftvarmeværket har lukket den 24., 25., 26., 31. december og 1. januar.

Opret kundekonto

Du skal oprette dig som kunde hos ARGO for at kunne aflevere din virksomheds forbrændingsegnede affald på kraftvarmeværket.

Læs mere og opret dig som kunde.

Takster

Takster på Roskilde kraftvarmeværk – gældende fra 01.01.2023: Roskilde Kraftvarmeværk 
Takster på Roskilde kraftvarmeværk – gældende fra 01.01.2024Roskilde Kraftvarmeværk 2024

Carbon Capture C4

C4 – Carbon Capture Cluster Copenhagen

Ni virksomheder i hovedstaden har startet et klyngesamarbejde om at fange, lagre og anvende CO2 fanget fra energianlæg. Samarbejdet hedder C4 – Carbon Capture Cluster Copenhagen. I C4 deltager ARCARGOBIOFOSCopenhagen Malmö Port , CTRHOFORVestforbrændingVEKS og Ørsted.

Læs mere om Carbon Capture og C4 samarbejdet ved at besøge fællesskabets ved at klikke her

Modtageregler og modtagekontrol

Modtageregler
ARGO har i fællesskab med andre affaldsselskaber vedtaget et regelsæt for forbrændingsegnet affald. Reglerne kombinerer de tekniske krav på de enkelte anlæg og myndighedernes miljøkrav. Formålet med regelsættet er at sikre en stabil drift af kraftvarmeværket og ikke mindst at sørge for, at så stor en del af affaldet bliver genanvendt.

Modtagereglerne fastlægger hvilke fraktioner af affald, der må modtages til forbrænding. Reglerne sikrer et bedre miljø og skal gøre det nemmere at levere rigtigt sorteret forbrændingsegnet affald.

ARGO har derudover nedskrevet nogle specifikke betingelser for modtagelse af affald hos ARGO, som skal overholdes.

Læs dem her: Specifikke betingelser for modtagelse af affald hos ARGO

Modtagekontrol
Ved modtagelse af forbrændingsegnet affald hos ARGO foretages modtagekontrol jævnfør beskrivelsen af de almindelige betingelser for modtagelse af affald på ARGOs behandlingsanlæg.

Læs dem her: Almindelige modtagebetingelser for levering af affald hos ARGO

Om kraftvarmeværket

ARGO råder over 2 topmoderne kraftvarmeværker, som både kan producere fjernvarme og el.

Det ene værk, Energitårnet, ovnlinie 6 er taget i drift i 2013, mens ovnlinie 5 er etableret i 1999.

Grundlæggende består et moderne kraftvarmeværk af 4 hoveddele:

  • En rist hvor affaldet brændes
  • En kedel hvor varmen fra forbrændingen omsættes til damp
  • En røggasrensningsdel
  • En turbine til at producere el og fjernvarme

El leveres til det almindelige el-distributionsnet og sælges på markedsvilkår i konkurrence med andre producenter.

Fjernvarmen afsættes til transmissionsselskabet VEKS, hvis transmissionsnet strækker sig fra Roskilde til København og langs Køge Bugt til Køge.