Roskilde kraftvarmeværk

På kraftvarmeværket energiudnytter vi det affald, som ikke kan genbruges eller genanvendes.

Adresse

Håndværkervej 70
4000 Roskilde
Tlf.: 46 34 75 00
Fax: 46 34 75 10

Åbningstider

Mandag – fredag*
Kl. 6.00 – 15.30**

Lørdag (kun dagrenovation)
Kl. 6.00 – 12.00

*Biomasse kan kun afleveres mandag – torsdag mellem kl. 7.00 – 15.00 og fredag mellem 7.00-14.30
** Kontant kunder kan kun aflevere affald mandag – torsdag i tidsrummet 07:00-15:00 og fredag mellem 07:00-14:30

ARGO råder over 2 topmoderne kraftvarmeværker, som både kan producere fjernvarme og el.

Det ene værk, Energitårnet, ovnlinie 6 er taget i drift i 2013, mens ovnlinie 5 er etableret i 1999.

Grundlæggende består et moderne kraftvarmeværk af 4 hoveddele:

  • En rist hvor affaldet brændes
  • En kedel hvor varmen fra forbrændingen omsættes til damp
  • En røggasrensningsdel
  • En turbine til at producere el og fjernvarme

El leveres til det almindelige el-distributionsnet og sælges på markedsvilkår i konkurrence med andre producenter.

Fjernvarmen afsættes til transmissionsselskabet VEKS, hvis transmissionsnet strækker sig fra Roskilde til København og langs Køge Bugt til Køge.