Roskilde kraftvarmeværk

På kraftvarmeværket energiudnytter vi det affald, som ikke kan genbruges eller genanvendes.

Adresse

Håndværkervej 70
4000 Roskilde
Tlf.: 46 34 75 00
Fax: 46 34 75 10

Åbningstider

Mandag – fredag*
Kl. 6.00 – 15.30**

Lørdag (kun dagrenovation)
Kl. 6.00 – 12.00

*Biomasse kan kun afleveres mandag – torsdag mellem kl. 7.00 – 15.00 og fredag mellem 7.00-14.30
** Kontant kunder kan kun aflevere affald mandag – torsdag i tidsrummet 07:00-15:00 og fredag mellem 07:00-14:30

Åbningstider jul og nytår

Kraftvarmeværket, Gadstrup Genbrugsterminal og Audebo Miljøcenter
Kraftvarmeværket, Gadstrup Genbrugsterminal og Audebo Miljøcenter har lukket den 24., 25, 26, 31. december og 1. januar 2020.

ARGO råder over 2 topmoderne kraftvarmeværker, som både kan producere fjernvarme og el.

Det ene værk, Energitårnet, ovnlinie 6 er taget i drift i 2013, mens ovnlinie 5 er etableret i 1999.

Grundlæggende består et moderne kraftvarmeværk af 4 hoveddele:

  • En rist hvor affaldet brændes
  • En kedel hvor varmen fra forbrændingen omsættes til damp
  • En røggasrensningsdel
  • En turbine til at producere el og fjernvarme

El leveres til det almindelige el-distributionsnet og sælges på markedsvilkår i konkurrence med andre producenter.

Fjernvarmen afsættes til transmissionsselskabet VEKS, hvis transmissionsnet strækker sig fra Roskilde til København og langs Køge Bugt til Køge.