Energiudnyttelse af affald

Vi bidrager til CO2-venlig energiproduktion

Roskilde kraftvarmeanlæg behandler årligt mere end 350.000 tons affald. Det medfører en produktion af el svarende til ca. 40.000 husstandes forbrug og varme svarende til ca. 60.000 husstandes forbrug.

Det betyder, at miljøet spares for afbrænding af store mængder olie, kul og/eller gas. Kraftvarmeanlægget er dermed en væsentlig bidragyder til CO2–venlig energiproduktion.