Forbrændingsegnet affald

På kraftvarmeværket i Roskilde omdanner vi forbrændingsegnet affald til grøn energi