Forbrændingsegnet affald

På kraftvarmeværket i Roskilde omdannes forbrændingsegnet affald til grøn energi