KL vil lukke ARGOs kraftvarmeværk – Her er fire gode grunde til, at det ikke bør lukkes

Kommunernes Landsforening (KL) har indstillet, at ARGO’s kraftvarmeværk skal lukkes i 2026. Det sker på trods af, at ARGO har Danmarks tredjenyeste anlæg, og dermed er et af de mest moderne anlæg med den nyeste teknologi. KL’s vurdering tager ikke i tilstrækkelig grad højde for de kriterier, som aftalen fastsætter. KL’s vurdering bygger på et mangelfuldt og fejlbehæftet grundlag.

Det vil få konsekvenser for klimaet og borgerne.

Her kan du læse om konsekvenserne af en lukning af ARGO’s kraftvarmeværk, og se argumenterne for, hvorfor KL’s beslutning ikke er korrekt.

1. Den grønne omstilling af affaldssektoren går fra grøn til sort

Lukker ARGO’s kraftvarmeværk vil det blive umuligt, at opnå de politiske visioner om at udfase brugen af biomasse, og det vil blive vanskeligt at gøre brug af fremtidige teknologier som CO2-fangst, hvis man lukker et af de nyeste og største anlæg som ARGO, der har kapaciteten til det. Derudover skal affald fra cirka 420.000 sjællændere formentlig transporteres til ARC eller Vestforbrændingen, som betyder, at cirka 35.000 ekstra lastbiler hvert år skal køre ind i København og belaste trafikken yderligere.

Læs fakta-ark om de miljømæssige konsekvenser

2. De mindst miljøvenlige bevares frem for de mest miljøvenlige

ARGO forholder sig til, og er reguleret ud fra i alt 53 miljøparametre vedrørende luft, spildevand, slagge og CO2-udledning. Analysen forholder sig kun til fem af de miljøparametre, som har betydning for et anlægs miljøpåvirkning. Derfor er vurderingen af, hvilke anlæg der er de mest eller mindst miljøvenlige ikke korrekt.

Læs fakta-ark om manglerne på KL’s dødsliste

3. Det bliver dyrt for danskerne

Målt på pris har ARGO et af landets mest effektive anlæg. Hvis ARGO’s kraftvarmeværk lukker, vil 170.000 husstande i Storkøbenhavn få en stigning i varmeregningen på 1.200-1.300kr hvert år. Samtidig vil de 930 mio. kr., ARGO har i restgæld skulle finansieres. Det har staten ikke afsat nok midler til. Regningen risikeres derfor at skulle betales af borgerne.

Læs fakta-ark om konsekvenserne for borgerne

4. De mindst effektive anlæg bevares på bekostning af de mest effektive

Pris er et af de gængse mål for effektivitet. ARGO er nummer to ud af seks, når det handler om at have Sjællands laveste takster for affaldshåndtering. ARGO er nummer 1 ud af 13, når det handler om at have den laveste pris for fjernvarme i hovedstadsområdet.

Læs fakta-ark om ARGOs effektivitet