Fjernvarmeformand: KL’s dødsliste vil give problemer

Kronik i Altinget: Nedlæggelse af forbrændingskapaciteten øger sektorens udfordringer med at levere grøn varme. Politikerne bør derfor genoverveje deres beslutning, skriver Nils Olsen.

Af Nils Olsen
Formand, Høje Taastrup Fjernvarme

KL’s forslag til lukning af ti forbrændingsanlæg i Danmark giver ikke øget genanvendelse – uanset klimaminister Dan Jørgensens (S) udtalelser ved Klimaplanens offentliggørelse.

Øget genanvendelse kræver helt andre tiltag, som ændrer både produktion og forbrug af varer, forbrugsgoder med videre. Til gengæld vil en lukning af de ti foreslåede forbrændingsanlæg betyde, at cirka ti procent af grundlasten i den danske fjernvarmeforsyning fjernes inden 2030 og skal erstattes.

I Veks’ forsyningsområde vil lukningen af Argo fjerne 110 megajoule/sekund varmeeffekt, og godt en tredjedel af Veks’ varmebehov skal erstattes af andre varmeformer.

Lukning af danske forbrændingsanlæg vil give problemer for den grønne omstilling. I løbet af de næste år skal op til 400.000 boliger have erstattet fossil naturgas og olie med grøn fjernvarme.

Nedlæggelse af forbrændingskapacitet øger derfor fjernvarmesektorens udfordringer med at levere grøn varme. For de boligejere, der skal vælge en ny opvarmningsform, er prisen for varmen også vigtig. Derfor vil en reduktion af affaldsvarmekapaciteten bremse udfasningen af den fossile naturgas i fjernvarmesystemet.

Læs resten af kronikken på Altingets hjemmeside.