Forkert med ARGO

ROSKILDE AVIS, Indlæg af John Olsen, Roskilde: Udmeldingen om at lukke ARGO og Norfors i 2026 for at tilpasse affaldsforbrændings kapaciteten på Sjælland giver ikke mening, det er vist fastslået Der findes et mere solidarisk alternativ til at opnå samme målsætning i kapacitets reduktion, men alternativet kræver inddragelse af de politisk stærke kommuner på vestegnen, der ejer Vest forbrænding På ARGO Roskilde, Norfors (Hørsholm anlægget) og Vestforbrænding i Glostrup findes hvert sted et ' ældre' forbrændingsanlæg, som er idriftsat i 1996-98.

De tre ældre anlæg har en kapacitet på samlet 450.000 t/ år, eller næsten det samme som ARGO og Norfors alene Ved at lukke et anlæg på hver adresse opnås en betydelig større forsyningssikkerhed for affalds behandling, arbejdspladser bevares, og vejtransport minimeres. De økonomiske konsekvenser reduceres betydeligt, da alle tre ældre anlæg må forventes at være afskrevet betydelig mere end de to helt nye.

Læs hele indlægget i Roskilde Avis