Frustration over mulig lukning af Energitårnet

SJÆLLANDSKE MEDIER: Hvis det ender med, at Argos kraftvarme­værk i Roskilde skal lukke i 2026, vil det koste dyrt på Holbæk Kommunes CO2-regnskab. Det påpeger John Harpøth (DF), formand for Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg og samt næstformand i Argos bestyrelse. Holbæk er en af de ni medlemskommuner.

Kort før jul pegede en rapport, der var bestilt af Kommunernes Landsforening, på forbrændingsanlægget i Roskilde, som et af de anlæg, der skal lukke. Det skal ske som et led i den grønne omstilling. Men Argos bestyrelse mener, at det tværtimod vil betyde, at omstillingen går fra grøn til sort.

Arbejder på at fange CO2
Blandt argumenterne er altså, at en lukning vil få stor betydning i CO2-regnskabet. Argos bestyrelse arbejder på at få etableret et anlæg, som skal fange CO2, forklarer John Harpøth.

Han tilføjer, at de to ovnlinjer på forbrændingsanlægget med Energitårnet rundt regnet kan opfange ét ton CO2 pr. ton affald, der bliver forbrændt, svarende til 350.000 ton.

– I alt 350.000 ton til glæde for de ni kommuner, som ejer Argo. Det betyder for Holbæk Kommune i runde tal 40.000 ton til klimaregnskabet, siger John Harpøth.

Læs hele artiklen hos Sjællandske Medier her