KL kritiserer nu direkte plan om at lukke affaldsforbrændingsanlæg inden 2030

ALTINGET: Det bliver både dyrt og potentielt også klimaskadeligt at gennemføre den politiske aftale om at reducere kapaciteten til affaldsforbrænding, advarer KL, efter selv at have udpeget anlæg, som skal lukkes.

En hurtig neddrosling af kapaciteten i affaldsforbrænding i Danmark er både en dyr og ineffektiv måde at skrue ned for CO2-udledningen.
Faktisk risikerer det at gøre mere skade end gavn, hvis regeringen og partierne bag sommerens aftale om at gøre affaldssektoren mere grøn og klimavenlig ikke sadler om. Den advarsel kom Concito med onsdag, og nu bakker KL op om kritikken.
Det sker efter KL selv har påtager sig det beskidte arbejde med at lave en konkret ”dødsliste” over anlæg, der skal lukkes.

”Når man vil gå så hurtigt ned i kapacitet, som forligspartierne lægger op til, så får det også konsekvenser for nogle ret nye anlæg, som er både energi- og miljørigtige nok,” siger KL’s næstformand Martin Damm (V), der også er borgmester i Kalundborg Kommune.

På KL’s liste over anlæg, det er nødvendigt at lukke for at leve op til målene i den politiske aftale, finder man blandt andet Argo i Roskilde, som blev taget i brug så sent som i 2014.

 

Håber forligskreds genåbner aftale
Ifølge Martin Damm og KL bliver det en dyr affære, hvis regeringen og forligspartierne fortsætter med planerne om at reducere kapaciteten i affaldsforbrændingen med 30 procent frem mod 2030.I alt skal 10 ud af landets 23 anlæg ifølge KL’s opgørelse lukkes, hvor af de tre ikke ejes af kommuner, men af forbrugerne selv. Det vil samlet set betyde, at investeringer i forbrændingsanlæg for mellem 1 og 1,5 milliarder kroner vil gå tabt.

”Det er vores svar på det spørgsmål, vi blev stillet med aftalen i sommer, om hvilke anlæg, der skal lukkes. Så kan man håbe, at forligskredsen tænker sig om en gang til i forhold til, om de får tilstrækkelig klimagevinst pr. krone ud af det,” siger Martin Damm.

Ifølge Concito kan ambitionen om at neddrosle forbrændingskapaciteten og begrænse importen af affald til forbrænding i Danmark ende med at gøre mere skade end gavn for klimaet. Blandt andet fordi der ikke tages højde for mulighederne for såkaldt CO2-fangst, og fordi reduktionen af kapaciteten til at forbrænde affald vil kunne føre til et højere forbrug af biomasse.
De betragtninger deler Martin Damm.

”Concito kommer med nogle ganske fornuftige indvendinger, og sætter spørgsmålstegn ved hele præmissen for at gå så hårdt til stålet over for affaldsforbrændingen,” siger Martin Damm.

Alternativet var værre
Ifølge KL’s næstformand er der flere ting i den politiske aftale, der tyder på, at man har skelet lige vel meget til, hvordan det vil påvirke det rent nationale klimaregnskab bag 2030-målsætningen.
Samme pointe har Concito, som peger på, at mindre import af affald blot kan betyde, at det samme affald brændes af på mindre klima- og miljøeffektive anlæg i udlandet.

”Det ligner, at man på nogle punkter har ladet hensynet til det danske klimaregnskab være mere afgørende, end hvad der reelt gavner klimaet,” siger Martin Damm.

Det kan måske undre, at KL lægger afstand til en plan for afvikling af forbrændingskapacitet, som de selv har udarbejdet. Det skyldes ifølge Martin Damm, at KL udelukkende påtog sig opgaven med at udarbejde ’dødslisten’, fordi alternativet så ud til at være værre.

”Vi tog bestik af, at der var en stor bred forligskreds, som var blevet enige om det her. Og alternativet var en total liberalisering, som ville have været endnu værre,” siger Martin Damm og fortsætter:
”Vi har prøvet gøre noget slemt en anelse bedre ved selv at gå ind i det, og så har vi taget ansvar for at beregne konsekvenserne af det spørgsmål, vi blev stillet over for. Det står vi ved.”

Har et forklaringsproblem
Martin Damms hjemkommune, Kalundborg, er blandt ejerkredsen bag Argo i Roskilde. Og for at undgå kasketforvirring ønsker han ikke at forholde sig mere konkret til netop det anlæg, når han taler på vegne af KL.
Men han gentager gerne sin overordnede pointe om, at flere af anlæggende på KL’s liste vil være uhensigtsmæssige at lukke ned inden for de nærmeste år.

”Det er dyrt på den måde, man har bedt os om at se på det. Og det bliver også svært at forklare, hvorfor det er nødvendigt at lukke forbrændingsanlæg som er både nye og har klimafornuftige teknologier,” siger Martin Damm.

KL’s udspil skal nu drøftes politisk mellem staten og kommunerne, før den endelige liste over anlæg, der skal lukke efter planen ventes at være på plads til sommer.