KL’s Dødsliste lukker topmoderne anlæg – forbrugerne betaler

Det kan få alvorlige konsekvenser for borgerne på Sjælland, at Kommunernes Landsforening (KL) i dag har udpeget de forbrændingsanlæg, som foreslås lukket som følge af aftalen med Folketinget fra 16. juni om en grøn affaldssektor.

Regeringen og forligskredsen har besluttet, at der skal lukkes flere affaldsforbrændingsanlæg. Det forslås nu bl.a. at lukke ARGO i Roskilde og Usserødværket i Hørsholm – to af de tre nyeste og mest moderne anlæg i Danmark, som leverer fjernvarme til i alt 100.000 husstande på Sjælland.

– Det er en helt uforståeligt, at vi skal lukke nogle af de mest moderne anlæg i Danmark, siger Niels Hörup (V), borgmester i Solrød og bestyrelsesformand for ARGO. Hvis ARGO lukker, skal affaldet bare behandles til en højere pris et andet sted, fortsætter han.
Det nye anlæg hos ARGO blev taget i drift i 2013, og skulle efter planen omdanne affald fra 420.000 personer på Sjælland til fjernvarme de næste 25 år. ARGO har investeret et stort beløb i den nyeste miljøteknologi, og har fortsat gæld på 1.3 mia. kr., hvilket svarer til ca. 3.000 kr. pr. borger i området.

Hvis ARGO skal lukke vil det betyde millionudgifter til nedrivning af bl.a. Energitårnet.
ARGO har i dag den laveste fjernvarmepris i Storkøbenhavn. Derfor vil lukning af ARGO give højere varmepris for forbrugerne i det storkøbenhavnske fjernvarmenet. Det er forventningen, at prisen for slutkunderne vil stige med 1.200-1.300 kr. om året.
Folketingets kriterier for lukning af anlæg er, at de mindst effektive og miljømæssigt dårligste anlæg skal lukkes. Der er imidlertid ikke sket med forslaget fra KL om at lukke ARGO.

– Med lukningen af ARGO har KL ikke levet op til Folketingets kriterier om at lukke de mindst effektive og miljømæssige dårligste anlæg, pointerer Niels Hörup (V), borgmester i Solrød og bestyrelsesformand for ARGO.
Et andet anlæg som foreslås lukket, er Usserødværket, der er helt centralt i det Nordøstsjællands fjernvarmenet og bl.a. andet dækker 95 pct. af varmen til Norfors Fjernvarme og næsten 80 pct. af Holte Fjernvarme. Usserødværket ejes af Nordfors, der er et fælles kommunalt selskab mellem fem nordsjællandske kommuner (Hørsholm, Rudersdal, Allerød, Fredensborg og Helsingør). Det nyest anlæg er opført i 2017 – det nyeste i Danmark.

– Regeringen gambler med forbrugernes forsyningssikkerhed, siger Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm Kommune og bestyrelsesformand for Norfors. Hvis forbrugerne skal have fjernvarme, skal der bygges et helt nyt anlæg. Der er hverken godt for miljøet eller rettidig omhu, at man lukker de mest moderne anlæg, siger han.
Selskabet Norfors har foretaget store investeringer i nye miljøanlæg ved opførelsen af Usserødværket. Lukningen vil betyde et tab på over 1 mia. kr. Det svarer til godt 5.000 kr. for de 210.000 borgere i de fem kommuner.
– Men KL’s forslag må under ingen omstændigheder koste borgerne eller forbrugerne en krone, siger Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm Kommune og bestyrelsesformand for Norfors.

Store konsekvenser for miljøet

Lukningen af de to anlæg vil få store konsekvenser for miljøet, da der ikke i dag er nogle alternative fossilfri varmeanlæg. Derfor skal varmeproduktionen erstattes af produktion baseret på træpiller, selvom intentionen i regeringens klimahandlingsplan er at reducere forbruget af biomasse. Det er forventningen, at lukningen af ARGO vil betyde, at forbruget af træpiller vil stige med 500.000 tons om året på andre værker.

– Lukningen af ARGO hjælper ikke den grønne omstilling, siger Niels Hörup (V), borgmester i Solrød og bestyrelsesformand for ARGO. Det svarer til, at regeringen opfordrer folk til at investere i elbiler, men bagefter beslutter, at der skal være færre elbiler på vejene, fortsætter han.
Samtidig er udbygningen af fjernvarmen til erstatning for olie- og gasfyr en af hjørnestenen i den grønne omstilling, som vil blive påvirket af lukningen. Fortsat udbygning af fjernvarme i Nordøstsjælland vil kræve opførelse af et helt nyt anlæg. Samtidig er der netop igangsat et nyt stort energilagringsprojekt til flere millioner med finansiering fra staten, som skal udvikle ny teknologi til at lagre grøn energi.1 Der er også udarbejdet et oplæg til at skabe et anlæg til CO2-fangst på Usserødværket, som nu skal kasseres.

Fakta om to selskaber

ARGO er Danmarks tredjestørste affalds- og energiselskab, som ejes af ni sjællandske kommuner (Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Stevns). På Roskilde kraftvarmeværk – ARGO omsættes det affald til energi, som ikke kan genbruges eller genanvendes. ARGO har et af de allernyeste anlæg i Danmark, og har i dag den næstlaveste behandlingstakst for affald på Sjælland (420 kr./ton).
Norfors er et fælleskommunalt interessentskab ejet af fem nordøstsjællandske kommuner (Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner). Norfors står for affaldsbehandlingen og fjernvarmeforsyningen for kommunerne, og har Usserødværket som et vigtigt anlæg, da det kombinerer bortskaffelsen af restaffaldet og fjernvarmeforsyningen.

Kontaktoplysninger

ARGO i Roskilde

  • Formand for bestyrelsen: Niels Hörup (V), Borgmester i Solrød Kommune. Telefon: 6166 0375
  • Direktør for ARGO: Trine Lindegaard Holmberg. Telefon: 2928 8844. Mail: tlh@argo.dk.

NORFORS i Hørsholm

  • Formand for bestyrelsen: Morten Slotved (K), Borgmester i Hørsholm Kommune. Tlf.: 2459 6677
  • Direktør for Norfors: Tonny Juul. Telefon 3538 8546. Mail: tjj@norfors.dk.