Kommunernes Landsforenings dødsliste over forbrændingsanlæg til lukning er på vej i graven

INFORMATION: Flere myndigheder kritiserer den kommunale liste over de ti affaldsforbrændingsanlæg, som KL har udpeget til lukning. Energistyrelsen ventes fredag at meddele, at KL's liste er underkendt. Hermed vil privatiseringsløsningen fra sidste års klimaaftale for affaldssektoren dukke op igen KL's såkaldte 'dødsliste ' over de ti udvalgte affaldsforbrændingsanlæg, man anbefaler lukket for at leve op til klimaaftalen for affaldssektoren, er på vej til at blive underkendt af de statslige myndigheder.

I kølvandet på en markant kritik af KL-listen fra Miljøstyrelsen har Forsyningstilsynet (FSTS) netop oversendt sine egne foreløbige konklusioner til Energistyrelsen, der fredag eftermiddag vil meddele den endelige vurdering til Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg.

»FSTS vurderer, at KL’s plan for lukning af de mindst effektive anlæg ikke kan godkendes,« skriver tilsynet i sin 42 sider lange granskning af KL-modellen, som Information har fået aktindsigt i.

»FSTS vurderer på det foreliggende grundlag, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret og sandsynliggjort, at de ti affaldsforbrændingsanlæg, som foreslås lukket i KL’s plan, er de mindst effektive anlæg,« hedder det.

Læs hele artiklen her