Myndighederne kan ikke godkende KL’s plan for kapacitetstilpasning af affaldsforbrændingssektoren

ENERGISTYRELSEN: Energistyrelsen har i dag orienteret aftalepartierne bag ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’ om, at myndighederne ikke kan godkende KL’s plan for kapacitetstilpasning af affaldsforbrændingssektoren.

Energistyrelsen har sammen med Miljøstyrelsen, Forsyningstilsynet, Statsstøttesekretariatet og Kammeradvokaten vurderet ”KL’s plan for at tilpasse affaldsenergi frem mod 2030”, som Energistyrelsen modtog den 17. december 2020 i henhold til de kriterier, der blev fastsat i den politiske aftale fra juni 2020 om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Energistyrelsen har samlet og konsolideret vurderingen på baggrund af de enkelte delelementer.

Det er Energistyrelsens vurdering, at KL er gået konstruktivt til opgaven med at udarbejde planen for kapacitetstilpasning af affaldsforbrændingssektoren.

Læs hele pressemeddelelsen her