Skal jeres olie- og benzinudskiller tømmes?

Har din virksomhed en olie- og benzinudskiller, har I pligt til at tilmelde jer den kommunale tømningsordning, så olie og benzin ikke løber urenset i kloakken.

Tømningsordningen gælder for olie- og benzinudskillere og sandfang i Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns Kommune. ARGO administrerer ordningen i samarbejde med SMOKA.

Sådan gør du

  • Tilmeld din virksomhed ordningen ved at henvende dig til din kommune og udfylde skemaet her
  • Når du er tilmeldt, sørger vi for at pejle og tømme med faste intervaller efter fastsatte retningslinjer
  • Har du spørgsmål, eller vil du bestille ekstra tømninger, skal du kontakte SMOKA
  • Det er SMOKA, der opkræver betaling for pejling og tømning. Det sker efter en grundtakst og en fastsat behandlingsafgift
  • Vil du søge om fritagelse fra ordningen skal du kontakte din kommune

Er du i tvivl om noget?

Har du spørgsmål til tømningsordningen kan du kontakte SMOKA, som tager sig af alt det praktiske ved ordningen.