ARGOs formål

ARGOs formål er at etablere og drive anlæg til genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse og deponering af affald samt at varetage andre driftsopgaver for vores 9 ejerkommuner.