Ressourcejagt i det brændbare erhvervsaffald

Store mængder genanvendelige materialer i det forbrændingsegnede erhvervsaffald kalder på en koordineret indsats. Derfor har ARGO inviteret private virksomheder og andre aktører indenfor affaldshåndtering til at samarbejde om at finde fælles veje til at øge genanvendelsen.

ARGO, er et fælleskommunalt affaldsselskab for ni sjællandske kommuner, som blandt andet driver landets tredjestørste affaldsenergianlæg. I årevis har selskabet sammen med kommunerne arbejdet for, at så meget af borgernes affald som muligt sorteres ud til genanvendelse.

Kommunerne har løbende udvidet indsamlingerne af affald til genanvendelse og på genbrugspladserne har ARGO, ved at nedlægge fraktionerne stort og småt brændbart, flyttet næsten halvdelen af det affald, der tidligere kom i disse fraktioner over til genanvendelse.

Samlet har det ført til, at mængden af forbrændingsegnet restaffald fra husholdninger over de sidste syv år er faldet med cirka 30%. Sideløbende med disse initiativer har ARGO kunnet konstatere, at mængden af forbrændingsegnet erhvervsaffald stille og rolig stiger med et par procent om året.

Som en del af selskabets strategiske indsats for at fremme en bedre ressourceudnyttelse besluttede ARGO derfor i 2019, at ville gøre en særlig indsats for at medvirke til at gode genanvendelige materialer bliver flyttet ud af det forbrændingsegnede erhvervsaffald.

ARGO valgte derfor at invitere en række repræsentanter for affaldsindsamlerne, sorteringsanlæg, kommuner, Dansk affaldsforening og genanvendelsesbranchen. Formålet er, i fællesskab, at undersøge problemets størrelse og afdække hvilke udfordringer og muligheder aktørerne har og dermed flytte de genanvendelige materialer fra energiudnyttelse til genanvendelse. Miljøstyrelsen har desuden vist interesse i at følge arbejdet.

Det er på baggrund af projektets kortlægning af mængder og gennemførte sorteringsanalyser, fundet frem til, at cirka 50% af de 105.000 ton erhvervsaffald, som i 2018 blev afleveret til energiudnyttelse hos ARGO, formodentlig var genanvendeligt materiale. Det er sikkert ikke realistisk at udsortere alle 50 %, men hvis blot 30 % bliver udsorteret, vil det give over 30.000 ton mere genanvendelse om året.

Desværre flytter markedskræfterne ikke alene affaldet fra energiudnyttelse over til genanvendelse. Der er derfor behov for, at mange parter med mange koordinerede initiativer, skubber på, for at flytte affaldet i en mere ressourceoptimal retning.

Projektet er i den fase, hvor udvalgte virksomheder har fået brev fra deres kommune om den kommende lov om sortering for erhvervsaffald, samt tilbud om rådgivning fra deres indsamler.

Følgegruppen: ARGOs ejerkommuner og en række interessenter fra affaldsbranchen er repræsenteret i projektets følgegruppe.

Nysgerrig på projektet
Har du spørgsmål til projektet eller emner du ønsker at dele, så kontakt gerne: Berit Nielsen, Projektleder, på mail.: bn@argo.dk eller via telefon 46 34 75 13.

Folder om erhvervsaffald
Download folder folder om sortering af madaffald og andet genanvendeligt affald fra virksomheder.