Pressekommentar som følge af Energistyrelsens afvisning af KL’s liste

PRESSEKOMMENTAR AF NIELS HÖRUP, BESTRYELSESFORMAD I ARGO OG BORGMESTER I SOLRØD.: Kommentar til Energistyrelsens vurdering vedrørende KLs liste over, hvilke affaldsforbrændingsanlæg der bør lukke som led i den grønne omstilling af affaldssektoren.

”Det er positivt, at Energistyrelsen har lyttet til den kritik, der af blevet rejst i forhold til de mangler og problemstillinger, der er i den analyserapport, som KL har bestilt som grundlag for forslaget om lukkeliste. De store usikkerheder og den manglende inddragelse af en række centrale parametre bl.a. omkring anlæggenes miljøperformance betød, at vi stik mod de politiske intentioner ville risikere at lukke nogle af de mest effektive, moderne og miljøvenlige anlæg – heriblandt ARGOs Energitårn i Roskilde. 4Vi afventer nu, hvordan forligskredsen bag klimaaftalen for en grøn affaldssektor stiller sig til fremtiden for affaldsforbrænding generelt. Vi føler os godt rustet, hvis vi kommer ud i et konkurrencescenarie, idet vi har nogle af landets laveste priser.
Det afgørende i den forbindelse er, at vi kan udnytte kraftvarmeværkets kapacitet, uanset om affaldet kommer fra Danmark eller fra andre lande. Hidtil har vi delvist brugt anlægget også til importeret affald, til gavn for klima, forbrugernes pengepung og dansk økonomi.
Det er vores vurdering, at hvis vi på et tidspunkt i fremtiden udelukkende vil skulle energiudnytte dansk affald, vil det alt andet lige kun betyde en prisstigning på fjernvarme og affaldstakst på ca. 2%. Vi er derfor meget fortrøstningsfulde også i forhold til den situation ” siger bestyrelsesformand i ARGO og borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup.

Læs pressemeddelelsen af Energistyrelsen her: https://presse.ens.dk/pressreleases/myndighederne-kan-ikke-godkende-kls-plan-for-kapacitetstilpasning-af-affaldsforbraendingssektoren-3073132

 Yderligere spørgsmål kan stilles direkte til bestyrelsesformand Niels Hörup, 61660375, eller direktør Trine Lindegaard Holmberg, 29288844