Dagrenovation

Dagrenovation er det affald fra husholdningen, der er tilbage, når du har sorteret alle andre typer affald fra.