Ordensregler

På ARGOs genbrugspladser passer vi på hinanden. Derfor har vi også et sæt ordensregler, som skal overholdes på pladserne.

Adgang

 • Borgere og virksomheder fra Roskilde, Lejre, Køge, Stevns og Kalundborg. Kommuner kan aflevere sorteret affald på genbrugspladsen.
 • Køretøjer med en registreret totalvægt op til 3.500 kg har adgang til genbrugspladsen. Eventuel trailer indgår ikke i totalvægten.

Sortering og modtagelse af affald

 • Affald må kun være emballeret i klare sække, der modtages ikke affald i ugennemsigtig emballage. Dagrenovation og andet let fordærveligt affald modtages ikke på genbrugspladsen.
 • Skilte på containerne angiver, i hvilken container affaldet skal anbringes.
 • Personalets instruktioner om sortering og placering af affaldet skal følges.
 • Farligt affald f.eks. maling, olie- og kemikalier kan afleveres i mindre mængder (max 200 kg pr. år) og skal afleveres ved kemibygningen.
 • Eternit skal afleveres i specialcontainer og max 15 plader pr. kunde pr. uge.
 • Man må max. aflevere 1 m3 jord pr år/pr parcel.
 • Genbrugspladsens brugere skal medvirke til at rydde op og feje ved spild.

Fjernelse af affald

 • Det er ikke tilladt at klunse (fjerne affald, genstande, materialer eller lignende) fra genbrugspladsen. Overtrædelse betragtes som tyveri.

Færdsel og ophold på genbrugspladsen

 • Motoren må ikke være i tomgang mere end 1 minut.
 • Børn og hunde må ikke lege på pladsen.

God ro og orden