Virksomhedsbesøg

ARGO tilbyder rundvisning i Energitårnet og på vores genbrugspladser, behandlingsanlæg for genbrugsmaterialer samt miljøcenter. Vi ønsker at bidrage til mere opmærksomhed og viden om genbrug, genanvendelse og energiudnyttelse af affald. NB.: Desværre kan ARGO ikke tilbyde rundvisninger på kraftvarmeværket i øjeblikket grundet COVID-19 situationen, men det er stadig mulig på genbrugspladser og ARGOs deponi.

Book rundvisning

Virksomhedsbesøg for børn og unge

ARGO bidrager til, at børn og unge lærer mere om affald og genanvendelse. Vi tilbyder, at skole og institutioner kan komme på besøg på samtlige af vores lokationer. Besøget varer 1-1,5 time og omfatter rundvisning og oplæg om ARGO. Besøg i Energitårnet er målrettet elever fra 4. klasse og op, mens besøg på genbrugspladserne kan målrettes alle aldersgrupper. ARGO deltager også i “åben skole” samarbejder med vores ejer-kommuner.

Læs mere om vores virksomhedsbesøg for børn og unge her https://argo.dk/velkommen-virksomhedsbesoeg-argo/

Virksomhedsbesøg for foreninger og virksomheder

ARGO tilbyder rundvisning i Energitårnet til foreninger og virksomheder. Vi modtager grupper på minimum 10 og maksimum 20 personer. Rundvisningen er gratis indenfor vores åbningstid.

En rundvisning på Energitårnet tager typisk 1½-2 timer og indledes med et oplæg om ARGO. Af sikkerhedsmæssige årsager er rundvisninger på Energitårnet ikke velegnet til gangbesværede, folk med højdeskræk eller børn under 10 år. Husk lukkede og skridsikre sko!

Undervisningsmateriale

ARGO ønsker at gøre en særlig indsats for børn og unge – fremtidens forbrugere. Vi har derfor i samarbejde med Copenhagen Gamelab udviklet læringsspillet Wasteminers, som er et undervisningsforløb om genbrug og bæredygtighed. Spillet henvender sig primært til Folkeskolens mellemtrin, men kan også spilles i udskolingen. Spillet kan tilgås via Klasserumsspil.dk og er gratis for alle skoler i Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherrede, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner.

Læs mere om Wasteminers og få andet inspiration til undervisning i affald og ressourcer her https://argo.dk/velkommen-waste-miners/