Sådan genanvendes bøger

Bøger bliver til nyt papir! Tidligere udgjorde bøger, pap og papir typisk 12-13 % af småt brændbart, men ved at sortere bøger for sig, kan de altså blive til nyt papir!

Hvordan genanvendes bøger?

Bøger bliver til nyt papir! Cellulosefibrene i papir stammer fra træ. Cellulosefibre kan genanvendes 5-6 gang, før de er slidt og dermed blevet for korte til at indgå i nyt papir.

Genanvendelsen foregår populært sagt ved at returpapiret opslemmes i vand og omdannes til en grød af fibre under omrøring i en pulper. I pulperen fjernes også metalclips, limrester og andre fremmedlegemer. Bøger kræver en særlig udviklet pulper for at kunne genanvedes, så derfor indsamles de i en særskilt fraktion.

Hvad er miljøgevinsten?

Miljøgevinsten ved at genanvende bøger, pap og papir er, at det kun kræver ca. en tredjedel af den energi, der bruges til at fremstille nyt. Gevinsten svarer til mellem 1.500 og 2.800 ton papir (svarende til mellem 500 og 1.000 L diesel). Desuden spares der også på forskellige hjælpekemikalier, når man genanvender frem for at nyproducere bøger.

Hvad med økonomien?

Når vi holder bøger, pap og papir i særskilte fraktioner er det fordi, materialerne er forskellige i kvalitet, fiberlængde og farve og dermed egner sig til forskellige produkter. Jo bedre udsortering, jo bedre pris.

ARGO afsætter papir på et internationalt marked. Der bliver jævnligt foretaget udbud og i øjeblikket afsættes bøger til genanvendelse i Sverige.

Hvad må IKKE afleveres?

  • Meget våde eller meget beskidte bøger må ikke afleveres her, men skal i stedet afleveres i ‘Uegnet til genanvendelse’.
  • Brevordnere – det er et sammensat produkt (pap, plast, metal) og skal derfor afleveres i ‘Uegnet til genanvendelse’.