Sådan genanvendes papir

Tidligere udgjorde papir, pap og bøger typisk 12-13 % af småt brændbart, men ved at sortere papir for sig, kan det brugte papir blive til nyt papir.

Hvordan genanvendes papir?

Cellulosefibrene i papir stammer fra træ. Cellulosefibre kan genanvendes 5-6 gang, før de er slidt og dermed blevet for korte til at indgå i nyt papir.

Genanvendelsen foregår populært sagt ved at returpapiret opslemmes i vand og omdannes til en grød af fibre under omrøring i en pulper. I pulperen fjernes også metalclips, limrester og andre fremmedlegemer. Bøger kræver en særlig udviklet pulper for at kunne genanvedes, så derfor indsamles de i en særskilt fraktion.

Hvad er miljøgevinsten?

Miljøgevinsten ved at genanvende pap og papir er, at det kun kræver ca. en tredjedel af den energi, der bruges til at fremstille nyt. Gevinsten svarer til mellem 1.500 og 2.800 kg. Co2 pr. ton papir (svarende til mellem 500 og 1.000 L diesel). Desuden spares der også på forskellige hjælpekemikalier, når man genanvender frem for at nyproducere papir.

Hvad med økonmien?

Når vi holder papir, pap og bøger i særskilte fraktioner er det, fordi materialerne er forskellige i kvalitet, fiberlængde og farve og dermed egner sig til forskellige produkter. Jo bedre udsortering, jo bedre pris.

ARGO afsætter papir på et internationalt marked. Der bliver jævnligt foretaget udbud og i øjeblikket afsættes papir til genanvendelse i Tyskland.

Hvad må IKKE afleveres her?

Meget våde eller meget beskidte papir-materialer må ikke afleveres her, men skal i stedet afleveres i ‘Uegnet til genanvendelse’.