Sådan genanvendes plastflasker og plastdunke

Plast oparbejdes til nyt plast! Tidligere udgjorde de forskellige plasttyper typisk 6-7 % af småt brændbart, men ved at sortere plastfolie for sig, kan det i stedet blive til nyt plast! Der findes tusindvis af forskellige typer plast, men heldigvis er der 5-6 plasttyper, som er dominerende i husholdningerne.

Hvordan genanvendes plastflasker og plastdunke?

Plasttyperne er typisk 01-PET, 02-HDPE, 04-LD-PE, 05-PP og 06-PS.

Når plasten er indsamlet på genbrugspladserne, transporteres det til ARGOs genbrugsterminal i Gadstrup, hvor der foretages et kvalitetstjek og synlige fejl fjernes. Derefter presses plastflasker/dunke i store baller på ca. 150 kg. Når der er samlet tilstrækkelige mængder (ca. 10 ton til et lastbiltræk), afsættes plasten til genvindingsindusttrien.

ARGO har en mellemhandler til at afsætte plasten. Det sker i øjeblikket til en fabrik i Tyskland, hvor der sker en primær mekanisk udsortering af primært PE, PP og PET, som derefter vaskes og pelleteres (kugle af sammenpresset materiale).

Hvad er miljøgevinsten?

Miljømæssigt ligger CO2-besparelsen for et ton plast lavet af genanvendt plast på mellem 1800 og 3200 kg CO2 – svarende til CO2-indholdet i mellem 650 til 1200 L. diesel.

ARGO har ikke på nuværende tidspunkt noget klart billede af sorteringseffektiviteten og dermed nettogenanvendelsen på denne fraktion, men arbejder sammen med de umiddelbare aftagere på at kortlægge nettogevinsten.

Hvad med økonomien?

I øjeblikket (2018) kan materialeprisen ikke dække sorterings- og oparbejdningsomkostningerne, så derfor betales der – lige som ved aflevering af affald til forbrændingen – en behandlingspris.

Hvad må IKKE afleveres her?

  • Plastflasker og dunke MED FAREMÆRKE – de skal afleveres i olie- og kemikalieskuret.
  • Siliconetuber