Sådan genanvendes plastfolie

Plast oparbejdes til nyt plast! Tidligere udgjorde de forskellige plasttyper typisk 6-7 % af småt brændbart, men ved at sortere plastfolie for sig, kan det i stedet blive til nyt plast! Der findes tusindvis af forskellige typer plast, men heldigvis er der 5-6 plasttyper, som er dominerende i husholdningerne.

Hvordan genanvendes plastfolie?

Plastfolie er almindeligvis fremstillet af PE (polyethylen).

Når plasten er indsamlet på genbrugspladserne, transporteres det til ARGOs genbrugsterminal i Gadstrup, hvor der foretages et kvalitetstjek og synlige fejl fjernes.

Derefter presses folien i store baller på ca. 240 kg. Når det er samlet tilstrækkelige mængder (ca. 15 ton til et lastbiltræk) afsættes plasten til genvindingsindustrien.

ARGO har en mellemhandler til at afsætte plastfolien. Det sker i øjeblikket til en fabrik i Tyskland, hvor der sker en manuel udsortering af de genanvendelige plastfolier, som derefter vaskes og pelleteres (kugle af sammenpresset materiale).

Hvad er miljøgevinsten?

Miljømæssigt ligger CO2-besparelsen for et ton plast lavet af genanvendt plast mellem 1800 og 3200 kg CO2 – svarende til CO2-indholdet mellem 650 til 1200 L. diesel.

Sorteringseffektiviteten vurderes at ligge på 70 – 80 %, som går til fremstilling af ny folie, mens den frasorterede rest på 20 – 30 % går til energiudnyttelse.

Hvad med økonomien?

Materialeprisen kan ikke på nuværende tidspunkt dække sorterings- og oparbejdningsomkostningerne, så derfor betales der – lige som ved aflevering af affald til forbrænding – en behandlingspris.

Hvad må IKKE afleveres her?

Stærkt, beskidte folier fra fx landbrug, blandt andet wrapfolier tilsølet eller med rester af halm.