Sådan genanvendes tøj og tekstiler

Tøj og tekstiler kan både gå til direkte genbrug og til til genanvendelse. Tidligere udgjorde tøj og tekstiler typisk 6-7 % af småt brændbart, så ved at sortere det kan vi spare rigtigt mange ressourcer.

Hvordan genanvendes tøj og tekstiler?

Direkte genbrug

Direkte genbrug betyder, at tøjet afsættes uden at gennemgå nogen former for oparbejdning eller forarbejdning. Størstedelen af det indsamlede tøj (ca. 80 %) fra både de traditionelle tøjcontainere og fra tekstilcontaineren på genbrugspladserne, går til direkte genbrug.

Genanvendelse

De sidste ca. 20 % af tøj og tekstiler (også tasker, bælter, læder og såler fra sko) sorteres i stoftyper og omdannes til råmaterialer til fremstilling af bl.a. aftørringsklude til industrien eller for oprivning til filttæpper, fyld i møbelsæder, industrifilt eller som støjdæmpning i vaskemaskiner, biler m.v.

Der arbejdes forskellige steder, bl.a. i Danmark, med at udvikle metoder til at rive tekstiler op med henblik på at kunne anvende tøjfibrene i ny beklædning. Der mangler dog stadig det store teknologiske gennembrug med at udvikle en proces, der ikke samtidigt gør tekstilfibrene så korte, at det går ud over kvaliteten i det nye stof.

Hvad er miljøgevinsten?

Tøj og tekstiler er relativt ressource- og miljøbelastende at fremstille.

For tøj, der går til direkte genbrug, og som erstatter indkøb af nyt tøj, er energibesparelsen 15-30 gange den energi, man kan hente ved at brænde tøjet. For tøj, der går til genanvendelse er energibesparelsen 2,5-10 gange udbyttet ved forbrænding.

Derfor er der meget store miljøgevinster ved at genbruge og genanvende tøj og tekstiler.

Hvad med økonomien?

De tekstiler, som indsamles på ARGOs genbrugspladser afsættes gennem de samme organisationer, som står for den traditionelle tøjindsamling.

Direkte genbrug

Gensalg, ARGOs genbrugsbutikker, frasorterer og sælger en lille del af det tøj, der afleveres i tøjcontainerne.

Resten af det tøj og tekstiler, der går til direkte genbrug sorteres og sælges typisk i 5 kvaliteter: Cream, Grade A, Grade B, Tropical mix og 2’nd grade. De bedste kvaliteter sælges primært i vesten, men den dårligste kvalitet “2’nd grade” udelukkende sælges i Asien og Mellemøsten.

Genanvendelse

De aktuelle aftagere af tekstiler sender det til genanvendelse til sortering i Bulgarien og UFF sender tøj til genanvendelse til sortering i Tyrkiet. Efter sortering eller sælges de forskellige kvaliteter af tekstiler videre til oprivning eller opkradsning som råmateriale til forskellige produkter (se ‘Hvordan genanvendes tøj og tekstiler’).

ARGO arbejder sammen med aftagerne af tekstiler for at de skal bidrage med supplerende informationer om mængder, sammensætning og kvaliteter af det indsamlede, lige som de er løbende skal give ARGO indsigt og garanti for, at  oparbejdningens af tekstiler til genanvendelse sker under acceptable arbejdsvilkår.

Hvad må IKKE afleveres her?

Da materialerne skal håndsorteres skal vi undgå:

  • Vådt og muggent tøj og tekstil
  • Meget beskidt tøj
  • Beskidte aftørringsklude

Sådanne materialer skal afleveres i ‘Uegnet til genanvendelse’.