Sådan genanvendes træ

Umalet og ubehandlet træ kan blive til spånplader. Tidligere udgjorde træ typisk 16-17 % af småt brændbart, men ved at sortere træ for sig, kan det i stedet ende som spånplader.

Hvordan genanvendes træ?

Det indsamlede træ transporteres til ARGOs miljøcenter i Audebo, hvor der sker en let maskinsortering med sortér-grab, hvorefter det neddeles.

I forbindelse med spånpladeproduktionen sker der en yderligere neddeling og fremmedlegemer som skruer og beslag frasorteres før det indgår i den endelige spånpladeproduktion.

Hvad med økonomien?

Træet afsættes til store europæiske fabrikker til spånpladeproduktion og i øjeblikket sker afsætningen gennem en mellemhandler til en fabrik i Tyskland.

Hvad må IKKE afleveres her?

  • Imprægneret træ
  • Råddent træ
  • Opløste, mugne eller skimlede spånplader