Samarbejde med udviklingshæmmede er en ‘win-win situation’

ARGO, af Rie Døllner: Hver fredag kommer der mellem 5-7 udviklingshæmmede borgere, sammen med to pædagoger, ud til affaldsselskabet ARGO og samler affald på genbrugsanlægget i Gadstrup i en times tid. De udviklingshæmmede borgere er glade for at samle affald, og deres indsats er tydelig, hvilket ses på mængden af fyldte poser og det rene areal, når de forlader stedet. Samarbejdet med denne borgergruppe er lig med udtrykket ’win win situation’ for alle parter, og kan nemt kopieres til gavn og glæde.

På ARGOs genbrugsanlæg bliver der til daglig presset affald som aviser, plastik, pap og meget mere til genanvendelse, og derfor er der rigtig meget tung trafik ind og ud af de store haller, som gør at der flyver affald rundt på området. Specielt bag anlægget på et lukket grønt område ligger der en del affald. Det affald bliver nu flittigt fjernet af to borgergrupper i samarbejde med ITC, Roskilde. Fem til syv borgere kommer sammen med to tilknyttede pædagoger hver fredag og samler affald ind. Borgerne er det man vil kalde ’kompetente affaldsryddere’, idet den ene gruppe ’Skovhjælperne’, igennem de sidste ni år har samlet affald ind i Boserup skov i samarbejde med Naturstyrelsen. Den anden gruppe ’Naturgruppen’, der hver dag færdes i den sjællandske natur, hvor de også samler affald ind.

En af de to pædagoger fra Skovhjælperne, som altid er med om fredagen forklarer, at borgerne grundet deres engagement og erfaring med at samle affald ind, er meget motiverede for opgaven hos ARGO. De har ligesom alle andre behov for at have et tilhørsforhold og noget at hænge deres identitet op på, og et arbejde er helt klart med til at indfri dette. For denne borgergruppe er opgaven med at samle affald ind på ARGOs genbrugsanlæg og i skoven til daglig, et vigtigt arbejde, som de tager meget seriøst.

– Affald skal ikke ligge i naturen, så derfor vi samler affaldet op. Jeg kan godt lide mit arbejde, vi samler også affald ind i Boserup Skov, fortæller Lis med en usædvanlig iver.

Affaldsrydderne viser stolt deres næsten fyldte affaldssække frem og resultatet viser med al tydelighed, at de kompetente affaldsryddere gør en forskel.

Affaldet flytter ikke sig selv
For ARGO har rydningen bag genbrugsanlægget ikke været prioriteret grundet travlhed med genbrugscentralens kerneopgave. Da en medarbejder i ARGO luftede ideen med ’Affaldsryddere fra ITC’, var der ikke langt fra ord til handling.

– Vi havde meget svært ved at se minusset ved denne løsning, men masser af fornuft og glæde. Vi får nu ryddet den bageste del af grunden for affald, og en borgergruppe, der normalt står langt fra arbejdsmarkedet, får et meningsfuldt arbejde, som de er stolte af. Jeg ser samarbejdet som ægte win-win situation, fortæller Lene Madsen, der er sektionsleder på genbrugsanlægget i Gadstrup.

Afgrænset opgave og rummelighed
Ifølge ARGO er succesen ved netop denne løsning, at opgaven er afgrænset, den er meningsfuld, der er kompetente pædagoger med til at yde professionel støtte og så er resultatet synligt motiverende. Et plus, men ikke en nødvendighed, er også, at affaldsryderne kommer med en basisviden og erfaring fra Boserup Skov.

– Jeg tænker, at hvis man som virksomhed kan definere en afgrænset manuel opgave, som ikke er tidsbestemt og ikke har nogle sikkerhedsmæssige risici, så er der grundlag for at tage fat i netop denne borgergruppe. Det kræver naturligvis en vis rummelighed af det faste personale og ledelse, men den oplever jeg kommer helt naturlig, fortæller Lene Madsen.

Pædagogerne er meget vigtige, for de kender borgerne og kan vurdere den enkeltes evner i forhold til arbejdsopgaven. Affaldsrydderne som kommer på ARGOs anlæg, har nedsat funktionsevne. Det vil sige, at de med støtte fra en pædagog kan udføre deres arbejde og fungere socialt med de øvrige affaldsryddere og personalet på anlægget.

– Vi har ikke valgt dette samarbejde alene ud fra et samfundsmæssigt ansvar, vi gør det bestemt også for at få løftet en opgave af kompetente affaldsryddere.  Af sikkerhedsmæssige årsager kan affaldsrydningen desværre kun foregå i det lukkede areal bag ved genbrugscentralen, da der er meget tung trafik på selve pladsen og i hallerne, ellers ville det også have været oplagt at få ryddet op der, fortæller Lene, som oplever, at affaldsrydderne skaber glæde, ikke kun hos dem selv, men også hos det faste personale.

Istedet for ordinær løn får Skovhjælperne og naturgruppen et fast årligt tilskud til fx oplevelser og ligende af ARGO.

– Det er meget vigtigt for denne borgergruppe, at de får en meningsfuld oplevelse. De går op i, at de får ryddet så meget som muligt i den tid de er her. Interessen for affald og behovet for at yde en indsats har borgerne til fælles og derved bliver deres forskellige udfordringer / begrænsninger mindre synlige i lige præcis denne sammenhæng, fortæller den ene af de to pædagoger, som er med dagens affaldsryddere på arbejde på ARGOs genbrugsanlæg.

Ledelsen i ARGO ønsker på sigt at finde lignende opgaver til fælles gavn og glæde.