Affaldsbeholder, plast (uden metalaksel)

Skal sorteres som Hård plast

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

23