Aluminiumsbakke (uden rester)

Skal sorteres som Metal

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

14