Alupex-rør

Skal sorteres som Hård PVC

Denne affaldstype kan genanvendes

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

23