Baddebassin

Skal sorteres som Blød PVC

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

28